Logo HŽ

Foto : Hudobný život 11/2007

Hudobný život 11/2007

Téma: Opera ako divadelný druh

chat piatich operných teoretikov, kritikov a dramaturgov na margo inscenačných problémov opery

Portrét: Valentin Silvestrov

Skladba mesiaca: Debussyho Rytiny pre klavír

Kapitoly z dejín jazzového saxofónu: Zrod modálneho konceptu

Alternatíva: duo TUCAN


Články:
Aktualizované: 26. 07. 2016