Logo HŽ

Foto : Hudobný život 10/2011

Hudobný život 10/2011

Miniprofil: Michaela Várady

K tvorivému odkazu Jána Cikkera
Hudobné divadlo: Elisabeth Kulman, jubilant Peter Dvorský
Jazz: Jazz a Európa XX. - Veľká Británia: od 60. rokov po súčasnosť

        Jazzfestival Saalfelden

Čo počúva: Vladimír Krčméry
Spravodajstvo, koncerty, recenzie...


PDF (5,90 MB)

Články:
Aktualizované: 29. 10. 2014