Logo HŽ

Foto : Hudobný život 12/2011

Hudobný život 12/2011

Miniprofil: Veronika Prokešová
Rozhovor:  Giovanni Antonini: Strácame schopnosť hľadať

Hudobné divadlo:  Bratislavský Otello bez pridanej hodnoty
                  Storočnica Margity Česányiovej
                  Čo vlastne od opery očakávame
Jazz a Európa XXII. - Jazz a totalita. Sovietsky zväz do roku 1931
Čo počúva:  Silvester Lavrík
spravodajstvo, koncerty, recenzie...


 


PDF (3,98 MB)

Články:
Aktualizované: 13. 01. 2015