Logo HŽ

Italian Concertos from Podolínec

Solamente naturali

Pavian Records 2010

Najnovšia nahrávka súboru Solamente naturali Talianske koncerty z Podolínca je nielen temperamentnou oslavou hudby, ale súčasne dokladá  úroveň hudobnej kultúry vo východnej časti nášho územia v 18. storočí. Výkon deviatich hudobníkov (Miloš Valent, Peter Spišský, Dagmar Valentová – husle, Paolo Bacchin – baroková trúbka, Peter Vrbinčík – viola, Juraj Kováč – violončelo, Tibor Nagy – kontrabas, Rita Papp – čembalo, Soma Dinyés – organ pozitív) zaujme hneď pri prvom počúvaní kultivovaným zvukom a živým výrazom.
Desať koncertov od Vivaldiho (senzáciou je novodobá premiéra Koncertu F dur RV Anh. 130), Torelliho, Albinoniho, Albertiho a Telemanna dopĺňajú  do dramaturgie vhodne začlenené raritné skladby P. Ferdinanda Pankiewicza a Josepha Mecka. Všetky skladby sú z hľadiska dobového i autorského štýlu korektne uchopené a primerane diferencované. Zvlášť upútajú Adagio z Pankiewiczovho koncertu a prepracovanosť detailov v Torellim. Interpretácia ako celok sa vyznačuje komornou intenzívnosťou predvedenia, premysleným frázovaním, plynulým priebehom figurácií, logickým stvárnením kontrapunktu a citlivým narábaním s tempom. Narábanie s časom zvlášť vystupuje do popredia napríklad v Adagiu Meckovej skladby. Pozoruhodná na nahrávke je aj zvuková plastickosť dosiahnutá pri realizácii bassa continua. Hra Solamente naturali navyše púta improvizačnou ľahkosťou. Hudobné znenie sa opiera o notový zápis, no akoby sa hudba v každom okamihu mohla premeniť na improvizovanú. Toto riziko pohybu medzi kontrolou a náhodou dodáva nahrávke neuveriteľný pôvab. Výsledný dojem umocňuje pútavý a informačne nosný text hudobného historika Ladislava Kačica, na základe dlhoročných výskumov ktorého mohla táto hudba, viažuca sa k pôsobeniu kláštora piaristov, v interpretácii Solamente naturali ožiť. Hudba sa verejnosti dostáva do rúk v elegantnom dizajne a výtvarnom spracovaní Vladimíra Yurkovica. Táto nahrávka je teda po každej stránke reprezentatívna.
Aktualizované: 04. 04. 2016