Logo HŽ

Bratislava Guitar Quartet

Slovak Music for Guitar Quartet

Diskant 2010

Po debutovom CD Recital z roku 2000 a kompilácii Šeban – Breiner – Godár – Kolkovič (2009), kde Bratislavské gitarové kvarteto nahralo Breinerovu kompozíciu Guitaralia Notturna so Štátnym komorným orchestrom Žilina, vychádza vo vydavateľstve Diskant ich tretie CD s názvom Slovak Music for Guitar Quartet. Kvarteto je na tomto nosiči v novom zložení: Radka Krajčová, Martin Krajčo, Miloš Slobodník a Jana Babuliaková, ktorá nahradila Miloša Tomašoviča. Dramaturgia CD je zameraná takmer výlučne na tvorbu slovenských skladateľov (Pavol Malovec, Ladislav Kupkovič, Egon Krák, Jozef Kolkovič, Martin Burlas, Vladimír Godár a Ilja Zeljenka).
Úvodné Ritornello (2010) Pavla Malovca predstavuje viacvrstvovú kompozíciu a siaha po zjednodušení s dôrazom na zvukovosť. Skladba v celom svojom priebehu upúta lyrickou a meditatívnou náladou. Kontrastná Sonata da camera (2004) Ladislava Kupkoviča je koncipovaná ako štvorčasťová skladba a označením častí, ale aj formovou výstavbou, poukazuje na sonátový cyklus. Cadenza per quattro chitarri (2010) Egona Kráka vyjadruje podľa slov autora „ideu harmonickej pestrosti a kadenčnosť”. Jozef Kolkovič je na tomto CD zastúpený časťou kompozície Full Circle (2000). Z piatich častí si Bratislavské gitarové kvarteto vybralo Chorale II. Kompozícia je napísaná ako pocta gitare, ktorá zohrala v skladateľovom živote dôležitú úlohu. Každá časť sa venuje inej technickej problematike a zvukovým možnostiam nástroja. Zaujímavé technické riešenie prináša The Last Breeze for Four Guitars and Four Fans (2010) Martina Burlasa. Ako už názov napovedá, v skladbe sú aktívnou súčasťou štyri ručné ventilátory, ktoré zaujímavým spôsobom rozoznievajú gitarové struny.

Burlas skladbu popisuje ako „konštrukciu situácie, v ktorej sa z gitár stávajú aeolské harfy v zániku”. Posledný vánok prináša mimoriadne zaujímavý zvukový zážitok, v gitarovom svete skutočne len veľmi zriedkavý. Godárova Emmeleia (1994) bola napísaná na pamiatku Erika Satieho, neskôr sa stala základom filmovej hudby Šulíkovej Záhrady a existuje v množstve inštrumentácií. Verzia pre gitarové kvarteto vznikla pre Bratislavské gitarové kvarteto v roku 2002. Poslednou a zároveň najstaršou skladbou na nosiči je Musica slovaca (1975) Ilju Zeljenku. Martin Krajčo túto skladbu v roku 2010 zinštrumentoval pre gitarové kvarteto s použitím verzie pre štyri violončelá.
Výber skladieb na treťom CD Bratislavského gitarového kvarteta je mimoriadne pestrý a prináša pohľad na tvorbu slovenských skladateľov z rôznych uhlov. Interpretácia všetkých kompozícií sa vyznačuje premyslenou prepracovanosťou detailov, vyváženým zvukom a vhodným dynamickým pomerom jednotlivých nástrojov, prirodzenou a čistou akustikou priestoru.
Aktualizované: 15. 04. 2016