Logo HŽ

Dámsky komorný orchester

Diskant 2010

Elena Šarayová-Kováčová

Galuppi, Vivaldi, Bach, Hrušovský, Zeljenka

Dámsky komorný orchester pod vedením dirigentky Eleny Šarayovej-Kováčovej vydal koncom roka 2010 svoje najnovšie CD vo vydavateľstve Diskant s finančnou podporou Hudobného fondu a Ministerstva kultúry SR. Poslucháči si môžu v podaní DKO vychutnať Concerto a quattro č. 2 G dur od B. Galuppiho, Sinfoniu č. 2 G dur A. Vivaldiho a Air zo Suity D dur BWV 1068 J. S. Bacha. V podaní DKO pôsobí hudba pôvabne a vznešene, interpretácia zachováva štýlovosť a tlmočí pôvodný zámer skladateľa bez zbytočných manier. K štvrtému dielu tejto nahrávky si DKO pozval k spolupráci klaviristku Danu Šašinovú-Satury. Bachov Klavírny koncert d mol BWV 1052 znie pod jej rukami jadrne, presvedčivo a brilantne. Frázovanie aj dynamika orchestra a klaviristky sú zosúladené, vyniká zjednotené precítenie hudobného zámeru. V barokovom duchu pokračujú aj Vznešené tance levočské Ivana Hrušovského, výber zo Suity starých tancov 17. storočia z levočského Pestrého zborníka venované Dámskemu komornému orchestru a jeho dirigentke. Prvé dva tance (Intrada a Sarabanda I) majú barokový charakter, tonálno-funkčný základ a decentnú ornamentiku. Ďalšie tri tance Chorea, Sarabanda IV a Ballo k spomenutým prvkom pridávajú ľudovú melodiku. Na interpretácii diela Musica slovaca Ilju Zeljenku spolupracoval s orchestrom výborný slovenský huslista Peter Šaray so svojím príslovečným perfekcionizmom.
Najnovšie CD Dámskeho komorného orchestra pod taktovkou renomovanej dirigentky Eleny Šarayovej-Kováčovej v sebe spája skladateľské hodnoty s kvalitnou interpretáciou v duchu tradičných zásad. Dirigentke patrí vďaka za jej vytrvalú snahu udržiavať DKO od jeho založenia až po dnešok vo výbornom interpretačnom nasadení. Výber skladieb pôsobí zvukovo aj charakterovo vyrovnane, relaxačne a obohacujúco. Za nedostatok ale považujem to, že v bulletine chýba stručný popis historického pozadia vzniku jednotlivých diel a k informáciám o sólistoch mohli byť pre spestrenie pridané aj ich malé fotoportréty. Napriek tomu CD odporúčam rovnako profesionálnym hudobníkom, ako aj pasívnym milovníkom hudby nielen pre historické hodnoty v súčasnom štýlovom podaní, no najmä pre sršiacu radosť, ktorá z  neho v každom momente počúvania vychádza.
Aktualizované: 11. 04. 2016