Logo HŽ

František Malotín: Probouzení k dokonalosti 1, 2

Pokračování školy hry na příčnou flétnu

Praha, Editio Bärenreiter 2010

Vynikajúci český flautista, člen Pražského komorného orchestra, SOČR-u a dlhoročný pedagóg na Pražskom konzervatóriu, organizátor kurzov Letní flétny a výrobca nástrojov – to je len časť aktivít profesora Františka  Malotína, neúnavného nadšenca priečnej flauty.
Svoje bohaté celoživotné pedagogické skúsenosti a poznatky zhrnul najprv v Praktickej metodike (Informatorium 1998) a neskôr v škole hry na priečnej flaute První doteky (Editio Bärenreiter Praha, 2005).
Pokračovanie školy hry na priečnej flaute Probouzení k dokonalosti zošit 1 a 2 je určené pokročilejším žiakom ZUŠ i študentom nižších ročníkov konzervatória. Každý zošit obsahuje 5 kapitol systematicky rozdelených na bloky ako Rozohrávanie, Stupnice, Flautové orchestrálne party, Cvičenia na rozvoj prstovej techniky a etud, Prednesové skladby. Veľmi dôležité je na začiatku každej kapitoly rozohrávanie, ďalej stupnice a akordy. Žiak musí prejsť najprv niekoľkými prípravnými cvičeniami, kým sa dostane k hraniu samotnej etudy či prednesu, čo sa môže javiť ako zdĺhavé, no autor zdôrazňuje, že táto metóda je podľa jeho skúseností v konečnom dôsledku najrýchlejšia. Každý pedagóg určite ocení komplexnosť učebnice, pretože v nej môže nájsť nielen technické cvičenia, ale aj informácie o uvedených skladateľoch či významných flautistoch rôznych období, čo spríjemňuje prácu pedagóga i žiaka a robí vyučovanie pestrejším a živším. Ku všetkým blokom učebnice je napísaný aj veľmi podrobný postup pri realizácii cvičenia, získavaní a potvrdzovaní si základných návykov v hre na flaute, pričom najdôležitejšie princípy sú zdôrazňované i viackrát. Každý diel obsahuje prehľadnú tabuľku hmatov a trilkov, ako aj praktickú tabuľku rytmických a artikulačných obmien, ktorá je užitočnou pomôckou žiaka pri cvičení.
V učebnici První doteky sa pracovalo s tónovým rozsahom flauty od d¹ po d³, v  prvom zošite Probouzení k dokonalosti rozširuje autor tónový rozsah od c 1 po c 4 a v druhom pridáva tóny cis 4 a d 4. Zdôrazňovaný je dokonalý tónový základ a zvuková vyrovnanosť v každom registri, cvičenie v pomalom tempe, neprehrávanie skladieb. Veľmi prospešné sú aj cvičenia s alikvotnými tónmi a klapanie – prstové cvičenia, kde žiak iba stláča klapky nástroja bez tvorenia tónu. Škola je doplnená podrobným návrhom sedemtýždňového cvičebného plánu s ohľadom na individuálnu vyspelosť žiaka a jedna stať je venovaná aj príprave žiaka na verejné vystúpenie. Veľký dôraz je kladený nielen na talent a trpezlivosť pri cvičení, prirodzenosť a uvoľnenosť pri hraní, ale aj na fyzické a psychické dispozície, cvičenie jógy (hathajoga), správnu životosprávu, primeranú športovú aktivitu a celkový osobnostný vývoj žiaka. Na záver sú zhrnuté autorove najdôležitejšie rady a podnety k hre na flaute.
Zaujímavým dodatkom školy je aj kapitola Jindry Černej O zdobení hudby 17. a 18. století, zaradená na koniec 2. zošita. Je to nevyhnutný základ na pochopenie spôsobu ornamentácie v období baroka pri oboznamovaní sa s historicky poučenou interpretáciou. Probouzení k dokonalosti je veľmi precíznym a komplexným príspevkom do metodickej literatúry pre priečnu flautu a bude určite inšpiratívne pre žiakov i pedagógov.
Aktualizované: 11. 04. 2016