Logo HŽ

David Kollar Project: Equation of Time

Hevhetia 2011

Najnovší album prešovského gitaristu a skladateľa Davida Kollara Equation of Time vychádza podobne ako jeho predošlé tituly v košickom vydavateľstve Hevhetia. Na CD účinkuje s najnovšou zostavou v zložení Ádám Markó (bicie nástroje) a Gergő Baranyi (basgitara), s ktorými spolupracuje posledné dva roky. Album má tendenciu vytvárať príbeh a plynulý dej prepájaním jednotlivých skladieb, ale aj návratom myšlienok, ktoré už boli použité.
Štýlové zaradenie tejto hudby je pomerne široké: jazz s prvkami rockovej, experimentálnej a ambientnej hudby s dôrazom na kontrastnosť hudobného materiálu. Kollar využíva aj ruchy, presne nešpecifikované atmosférické zvuky, známe najmä z jeho tvorby pre film. Pre viaceré skladby sú príznačné výrazovo jednoduché a viackrát opakované témy a výrazné, ľahko zapamätateľné motívy, ktoré sa striedajú s kontrastnými, rockovo ladenými riffmi. Na prvú, úvodnú skladbu Origin Is Lost plynulo nadväzuje Awaker, ktorá prekvapí ťažko uchopiteľnou, no zároveň charakteristickou virtuóznou gitarovou témou. Vo virtuóznej tendencii sa skladba vyvíja aj v improvizácii a krátkej epizóde na swingový spôsob. Nasledujúca kompozícia Equation Of Time pôsobí na poslucháča atmosférou „vzdialenej“ krajiny, veľmi pokojným a ladným priebehom.

Kollar tu podobne ako v predošlej skladbe integruje kontrastný materiál, tentokrát však ide o krátku konfrontáciu s drum’n’bass a elektronickou hudbou. Jednotná atmosféra prevláda v skladbe Periods Are Changing, najmä pokiaľ ide o funkciu bicích nástrojov a využitie kontinuálnych loopov elektrickej gitary. 300 km je založená na prostej a takmer až detsky hravej téme, ktorá sa v procese transformuje do nepokojnej improvizácie. Too Far To Oslo je azda „najťažšou“ skladbou albumu. Monotónny charakter bicích nástrojov a ostinátna basová línia podporujú takmer uplakanú gitaru. Veľmi príjemne však pôsobí nasledujúci Dream Within A Dream, kde sa Kollarova gitara premení na najúprimnejší výrazový prostriedok a plač sa zmení na spev. New Beginnings? sa vracia akoby na začiatok albumu, keď cituje prvú skladbu Origin Is Lost. Záverečné minúty albumu uzatvárajú „rovnicu času“ v originálne spracovaných zvukoch tikajúcich hodín navrstvených v množstve horizontálnych línií.
David Kollar si pre realizáciu svojho najnovšieho CD vybral hudobníkov, ktorí jasne uchopili jeho koncepčný zámer a stali sa tak jeho integrálnou súčasťou. Kollarova gitara má tendenciu prihovárať sa poslucháčovi, zaujme jednoduchosťou a pravdivosťou výrazu, citlivým a rozvážnym výberom efektov, ale aj charakteristickou presnosťou. Rôznorodosť všetkých skladieb sceľuje spoločné cítenie a plynulý ťah od začiatku po koniec. Bubeník Ádám Markó sa javí ako univerzálny hráč a s basgitaristom Gergőm Baranyim tvorí vyváženú symbiózu, ktorá dodáva Kollarovi pevný základ pre dialóg a individuálny emocionálny výraz. V kompozíciách si nájdu svoje miesto aj výsostne sólové pasáže všetkých troch hudobníkov. Album si zaslúžene získa svoje miesto u mnohých vyspelých poslucháčov nielen gitarovej hudby.
Aktualizované: 25. 04. 2016