Logo HŽ

Peter Dvorský - Jubileum

Opus/Forza Music 2011

DVD
P. Dvorský,
B. Fassbaender, M. Caballé, M. Freni, R. Haan
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu,
Ondrej Lenárd
réžia P. Weigl

Napriek tomu, že sa na prvý pohľad môže zdať diskografia Petra Dvorského pomerne skromná, nie je tomu celkom tak. Je obsiahla, pestrá, bohato štruktúrovaná a zaznamenáva mnohé mimoriadne cenné exempláre. Dvorského síce sprevádza povesť krátkej kariéry, no jeho špičková forma, ktorú nové spomienkové DVD čiastočne mapuje, trvala bezmála 20 rokov.
Úvod novinky vydanej pri príležitosti tenoristových 60. narodenín je venovaný hudobnému filmu operného a filmového režiséra Petra Weigla, s ktorým Dvorský často spolupracoval. L‘amore è destino z roku 1983 vznikol ako umelecký filmový profil speváka. Tvoria ho formou klipov sfilmované operné árie zo Sedliackej cti, Tosky, Maškarného bálu, Favoritky, Manon, Madama Butterfly a Lucie di Lammermoor. Tie sú navzájom premostené nostalgickými zábermi z operného zákulisia a snovými sekvenciami s neznámou tajomnou kráskou. Napriek tomu, že film už v dobe svojho vzniku pôsobil, najmä scenáristicky, dojmom trocha narýchlo nakrúteného diela, výtvarná stránka je dodnes veľmi pôsobivá a je jeho najsilnejšou zložkou.

Režisér si ako vždy dal mimoriadne záležať na precíznom výbere exteriérov a interiérov v súlade s jeho obľúbenou secesnou atmosférou. K tomu používa filmárske postupy, ktoré sú z čisto technického hľadiska už prekonané digitálnymi nástupcami, no napriek tomu ani na dnešného diváka nepôsobia nepatrične. Týka sa to niektorých časovo manipulovaných pohybov alebo pomalého pohybu kamery bez snahy urobiť scénu akčnejšou. Najvýraznejšie sa zub času prejavil na hereckom výkone ústredného protagonistu. Operné herectvo za posledných 20 rokov zaznamenalo tak výrazný posun, že patetické gestá a trhané spomalené pohyby dnes pôsobia mimoriadne archaicky a miestami dokonca nechcene komicky (pritom Dvorský patril, čo sa týka hereckého prejavu, vo svojej dobe skôr k tým nadanejším operným spevákom). Hudobný podklad filmu tvoria vydarené štúdiové nahrávky, ktoré Dvorský v excelentnej hlasovej forme naspieval so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a dirigentom Ondrejom Lenárdom. Horšie je to s technickou kvalitou. Pri filme nakrútenom pred štvrťstoročím je dnes absolútnym štandardom pri vydaní na DVD jeho digitalizácia a remastering zvukovej stopy. To sa žiaľ v tomto prípade nestalo, technická kvalita filmu je neakceptovateľná a je hanbou vydavateľa.
Druhú časť DVD tvorí pásmo árií a piesní z rôznych koncertov, predstavení a operných filmov. Mimoriadne cenné sú ukážky z Bohémy z Bavorskej štátnej opery v Mníchove s Mirellou Freniovou alebo z Macbetha z milánskej La Scaly pod taktovkou Claudia Abbada, či zo skvelého operného filmu Petra Weigla Werther s Brigitte Fassbaenderovou. Ukážky zo slávnych koncertov v Športovej hale na Pasienkoch v Bratislave zasa dokumentujú vtedajšiu výnimočnú divácku priazeň. Záznamy árií z koncertu v Slovenskom národnom divadle (Adriana Lecouvreur s Montserrat Caballéovou, Tosca, dirigent Rastislav Štúr) už zachytávajú obdobie hlasovej únavy posledných rokov aktívnej speváckej kariéry Petra Dvorského.
Aktualizované: 05. 05. 2016