Logo HŽ

Christian Muthspiel 4 - Seaven Teares, Tribute to John Dowland

ACT Music 2013

Skladateľ, dirigent, hráč na trombóne a klavíri Christian Muthspiel, spoločne s bratom Wolfgangom (jazzový gitarista a skladateľ) patria k najvýraznejším postavám jazzového diania v rodnom Rakúsku i v celoeurópskom kontexte. Oboch charakterizuje jazzový rukopis, poznačený hlbokým vzťahom ku klasickej hudbe. Pod vplyvom svojho otca Kurta Muthspiela, amatérskeho skladateľa a regenschoriho, milovníka renesančnej hudby, vyrastali odmalička v prostredí, ktoré položilo pevné základy ich autorským prienikom tradície s modernou hudbou.
Takým je aj album Christiana Muthspiela Seaven Teares, ktorý vyšiel v mníchovskom vydavateľstve ACT Music. Je poctou anglickému renesančnému skladateľovi a lutnistovi Johnovi Dowlandovi, Shakespearovmu súčasníkovi. Štyristopäťdesiate výročie jeho narodenia si Christian uctil nahrávkou, ktorej základom sa stal inštrumentálny cyklus Lachrimae, or Seaven Teares (1604) − cyklus siedmich paván, pomalých slávnostných tancov, polyfonicky spracovaných pre gambový consort a lutnu, znázorňujúcich sedem rôznych typov emócií. Nálady ukryté v slzách lásky, šťastia, radosti, smiechu či trpkosti zobrazil Muthspiel v desiatich vlastných kompozíciách, ktoré nadväzujú na tematický obsah aj kompozičný štýl Dowlandovej hudby, no rozvíja ich iným, jazzovým spôsobom. Medzinárodné kvarteto (trombón, klavír, elektrický klavír, zobcová flauta) tvoria: švajčiarsky hráč na trúbke a krídlovke Matthieu Michel a francúzsky vibrafonista Franck Tortiller, ktorých vzájomná dvadsaťročná spolupráca siaha do čias spoločného pôsobenia vo Vienna Art Orchestra. Špecifický charakter nahrávky dotvára americká legenda elektrickej basgitary Steve Swallow.
Album Seaven Teares vtiahne poslucháča do pútavého sveta hudby vystavanej z renesančných tém, ktoré sa rozvíjajú do náladových improvizovaných polyfonických štruktúr − Tears of Love, Tears of Joy, Bitter Tears, Dancing Tears, Endless Tears i energickejších rytmizácií v Happy Tears, Tears of Clown, Tears of Laughter. Preparovaný klavír a reverse delay vo Frozen Tears alebo dusítkový „jungle style“ v Crocodile Tears výrazovo obohacujú tento hudobný skvost. Nad harmonickými plochami klavíra znie vibrafón, ktorý celú nahrávku zvukovo rozjasňuje. V krásnych kontrapunktických líniách sa nesú melodicky aj výrazovo zviazané hlasy trombónu a trúbky. Ťažko spoznať rozdiel medzi komponovanými a improvizovanými hlasmi. Celé teleso rytmicky zjednocuje pulzujúci zvuk basgitary Steva Swallova. Nahrávke samozrejme nechýba iskra ani ľahkosť, s ktorou sa pohrávajú títo majstri jazzových improvizácií. Komorné spracovanie variácií na Dowlandovu hudbu je unikátnym a na posluch veľmi príjemným rozšírením možností, ktoré ponúka spojenie jazzu a vážnej hudby.
Aktualizované: 19. 09. 2014