Logo HŽ

Ave Maria et alia opera musica sacra

Music forum 2013

V období, kedy je hudobný priemysel zameraný na veľké projekty sprevádzané  reklamou a silnými tlakmi trhu, vychádza na prvý pohľad nenápadné, no obsahom užitočné a interpretačne cenné CD venované chrámovej tvorbe slovenských skladateľov z rokov 1873–1954. Ako prezrádza názov, dramaturgická koncepcia vychádza zo zhudobnení modlitby Ave Maria, no na disku sa nachádzajú aj duchovné piesne z Cantus Catholici, dve omše a niekoľko menších chrámových kompozícií. Autorské zastúpenie na nahrávke majú Ján Levoslav Bella, Mikuláš Schneider-Trnavský, Viliam Figuš-Bystrý, Frico Kafenda, Alexander Albrecht,  Ján Móry, Štefan Németh-Šamorínsky a Ladislav Stanček, a to v podaní  Tomáša Šelca a Mareka Vrábela, ktorí patria medzi aktívnych umelcov participujúcich na hudobnom živote u nás i v zahraničí.
Ponorom do hudobného zápisu skladieb na CD osloví prejav Tomáša Šelca. Ako skúsený interpret sprostredkúva posolstvo diel prirodzenosťou výrazu, technickou úrovňou, pochopením, ba miestami až splynutím so slovom. Ako o čosi menej naliehavú alebo viac-menej autonómnu možno v porovnaní s ním vnímať líniu organového sprievodu, no i tu nachádzame momenty adekvátne vystihujúce hudobný obsah skladieb. Zvukovo kompaktne v podaní Mareka Vrábela vyznieva najmä interpretácia výberu duchovných piesní z Cantus Catholici ako svedectva dedičstva dejín chrámovej hudby. Organ zväčša ponecháva priestor pre vokálnu líniu, hoci niekde by sa žiadalo výraznejšie vyznenie bohatšieho harmonického deja, keďže časť zastúpených skladateľov predsa len žila a tvorila ešte v 19. storočí. Dynamické pnutie a pohyblivosť s použitím farebnejších registračných polôh by dokázali umocniť niektoré úseky skladieb a polarizovať ich medzi sebou tak, aby bola väčšmi odlíšená jedinečnosť kompozičnej i autorskej roviny. Oceniť však treba technickú dôslednosť a vyváženú rytmickú súhru nástroja a hlasu, ktoré podporujú jasnosť plynutia hudby.
Na nahrávke sa interpretačne a produkčne spolupodieľal Juraj Tomka (husle), texty a prepis nôt pripravili Vladimír Godár a Sylvia Urdová. Nemenej dôležitý podiel má na kvalite výsledku Veľký evanjelický kostol v Bratislave ako miesto, kde bola hudba zaznamenaná, a to vďaka skvelým akustickým dispozíciám bohoslužobného priestoru a štýlovo vhodným parametrom nástroja.
Aktualizované: 26. 09. 2014