Logo HŽ

Mozart 1791: Charles Neidich - Clarimonia - Solamente naturali

Bremen Radiohall Records 2014

Charles Neidich je nepochybne jednou z najvýraznejších postáv súčasného „klarinetového sveta“. Po tom, ako sa preslávil ako virtuóz na modernom nástroji vlastnými artikuláciami, ornamentáciami a kadenciami (príkladom môže byť legendárna nahrávka Rossiniho Introdukcie, témy a variácií s Orpheus Chamber Orchestra), hráva v posledných rokoch často na dobových nástrojoch. Je to prípad aj tejto nahrávky, ktorá ponúka Mozartov Koncert A dur interpretovaný na dobovom basetovom klarinete, Mozartove skladby pre kombináciu klarinetov s basetovými rohmi (z nich jednu dokomponovanú samotným Neidichom), a Koncert pre 3 basetové rohy a orchester F dur Juraja Družeckého. Okrem Neidicha na nahrávke účinkuje trio basetových rohov Ensemble Clarimonia (členom je aj Jochen Seggelke z firmy Schwenk und Seggelke, ktorej nástroje sólisti používajú), Neidichova manželka – klarinetistka Ayako Oshima a nielen u nás dobre známy orchester Solamente naturali s charizmatickým lídrom Milošom Valentom.

V Mozartovom Klarinetovom koncerte sa Neidich prezentuje tak, ako ho poznáme a obdivujeme: je presvedčivý, muzikálny, pracuje so zvukom a farbami, hrá vlastné ornamentácie a kadencie. Sám v booklete k CD prirovnáva tento koncert k árii, citujúc Mozartove prirovnanie Stadlerovho tónu k ľudskému hlasu a jeho zdobenie skutočne navodzuje dojem koloratúry. Vo mne, odchovanom na konzervatívnejšom prístupe k interpretácii Mozartovho KV 622, ktorý som mal možnosť pozorovať v centrách skladateľovej hudby, vo Viedni a v Salzburgu, hneď vyvstáva otázka, či to nie je už príliš, či sú všetky ozdoby skutočne nutné a či podporujú hudbu. Hneď v duchu porovnávam toto naštudovanie s Hoeprichovou nahrávkou, ale v zápätí túto myšlienku zavrhujem. Veď práve pre takýto spôsob interpretácie je Neidich Neidichom, tak ho máme radi a inak by to skrátka nebol on. Orchester hrá skvele, s veľkou vnútornou energiou. Napriek mojim konzervatívnym výhradám mi interpreti ponúkli novú, zaujímavú a sviežu verziu tohto notoricky známeho diela. Na CD nasleduje Koncert pre 3 basetové rohy od okrem iných miest aj v Bratislave pôsobiaceho Juraja Družeckého. Už samotná existencia takéhoto koncertu a dokonca dve verzie in D a in F potvrdzujú veľkú popularitu basetového rohu v našich končinách v mozartovskej dobe. Clarimonia Ensemble v booklete k CD vyjadruje svoj zápal pre Družeckého hudbu a snahu strhnúť z tohto zaujímavého hudobníka nálepku „kleinmeistra“. O niečo podobné sa snažia aj iné súbory, napr. naše Lotz Trio a možno konštatovať, že celkom úspešne. Sólisti aj orchester sú na vysokej úrovni. Poslucháč iste ocení zamatový, „drevený“ zvuk basetových rohov, prinášajúci iný druh pôžitku ako zvuk moderných nástrojov. Adagio in B pre 2 klarinety a 3 basetové rohy bolo dokomponované Ch. Neidichom, keďže, ako sa píše v booklete k CD, z originálu sa zachoval iba fragment. Napriek skeptickosti, ktorú prechovávam k podobným „dorábkam“ musím skonštatovať, že táto je vydarená a nenarušuje prirodzený tok hudby. Pri tejto skladbe a nasledujúcom Adagiu in F pre klarinet a 3 basetové rohy, ktoré CD uzatvára, ma zvukovo zaujalo spojenie klarinetov s basetovými rohmi. Po vypočutí nemôžem nesúhlasiť s Neidichom, ktorý sa domnieva, že Mozart hľadal ideálnu kombináciu týchto nástrojov a nebyť predčasnej smrti, možno by sme sa dočkali nejakého väčšieho diela pre podobné obsadenie.

CD ponúka poslucháčovi exkurz do literatúry pre klarinety a basetové rohy mozartovského obdobia, špičkovú interpretáciu, svieži pohľad na interpretáciu Mozartovho KV 622 s ambíciou vytvoriť mienkotvornú nahrávku tak, ako sa to Neidichovi podarilo v minulosti už viackrát. CD považujem za „must have“ nielen pre milovníkov hry na historických dychových nástrojoch.
Aktualizované: 16. 06. 2015