Logo HŽ

Jubilujúci Jozef Kopelman

Ôsmeho marca sa vo Dvorane VŠMU uskutočnil koncert k jubileu významného slovenského huslistu a pedagóga husľovej hry doc. Jozefa Kopelmana (1947). Na podujatí vystúpili viacerí jeho žiaci, pričom mnohí z nich zastávajú aj vďaka jeho vedeniu v slovenskom hudobnom živote významné miesta. Za všetkých možno spomenúť koncertného majstra Slovenskej filharmónie Jarolíma Ružičku, Juraja Tomku z Muchovho kvarteta alebo medzinárodne známych hudobníkov Jánoška Ensemble. Medzi jeho odchovancov však patria aj v zahraničí dlhodobo pôsobiaci Juraj Čižmarovič či reprezentant mladšej generácie slovenských huslistov Karol Daniš. Jozef Kopelman študoval na Konzervatóriu v Užhorode (Ľudovít Tóth) a na Hudobnej akadémii v Kyjeve (Olga Parchomenko), kde absolvoval tiež majstrovské kurzy u legendárneho Davida Oistracha. Po príchode na Slovensko v roku 1977 sa stal koncertným majstrom a sólistom Slovenského komorného orchestra, s ktorým absolvoval množstvo vystúpení a realizoval početné nahrávky. Meno Jozefa Kopelmana ako vyhľadávaného a uznávaného pedagóga je späté predovšetkým s pôsobením na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave (od roku 1983), no vyučoval tiež na Konzervatóriu Bélu Bartóka a na Lisztovej akadémii v Budapešti. Okrem pôsobenia v porotách medzinárodných súťaží je tiež zakladateľom a riaditeľom Medzinárodných hudobných kurzov Musica Arvenzis v Dolnom Kubíne.
Aktualizované: 10. 04. 2017