Logo HŽ

4 otázky pre Adriana Rajtera

Adrian Rajter, hudobný dramaturg a člen poroty hovorí o význame a špecifikách prestížneho spoločenského ocenenia Krištálové krídlo.

V čom vidíš význam ocenenia Krištáľové krídlo pre hudobnú kultúru na Slovensku?

Krištáľové krídlo je v prvom rade ocenením aktuálnych výnimočných počinov osobností, ktorých profesionálna činnosť zanecháva výraznú stopu. Vzhľadom na to, na aké témy sa v súčasnosti médiá u nás orientujú sa dá predpokladať, že vo viacerých kategóriách – nielen v kategórii hudba – získajú ocenenie v mediálnom prostredí prakticky úplne neznáme osobnosti. Z pohľadu hudobnej kultúry je prínosom Krištáľového krídla najmä to, že počas galavečera dostáva v hlavnom vysielacom čase Slovenskej televízie priestor orchester, že v priamom prenose naživo zaznie aspoň pár minút „vážnej hudby“, čo sa na Slovensku stalo žiaľ absolútnou vzácnosťou, a že tí, ktorí si program pozrú, sa možno dozvedia o pôsobení hudobného skladateľa či interpreta, ktorý má veľké renomé vo svojom „fachu“, ktorý však súčasne, hoci vytvára veľké kultúrne hodnoty, žije takmer v úplnej mediálnej anonymite.

V uplynulom roku si sa spolupodieľal na dramaturgii hudobnej časti slávnostného odovzdávania cien, tejto úlohy sa zhostíš aj v aktuálnom ročníku. Aké sú špecifiká prípravy projektu, ktorý je určený pre širšiu verejnosť?

Zadaním pre dramaturgiu bolo vypracovať návrh pestrého a pre rôzne vrstvy divákov atraktívneho hudobného programu, ktorého súčasťou má byť klasická i populárna hudba, prípadne i jazz. Konečná verzia dramaturgie však nie je autorským dielom dramaturga - je prirodzené, že v procese jej kryštalizácie má dôležité slovo aj režisér televízneho programu a pochopiteľne aj organizátor podujatia.

Na aké hudobné zážitky sa možno tešiť v priamom prenose slávnostného večera, ktorý odvysiela STV1 20. apríla o 20.00 hod.?

V prvom rade musím poznamenať, že vo chvíli, keď odpovedám na Tvoje otázky, ešte nie je program definitívne uzatvorený. Sopranistka Martina Masaryková sa predstaví s áriou Kráľovnej noci Der Hölle Rache z Mozartovej opery Čarovná flauta, PACORA trio predvedie vzorku zo svojho úspešného orchestrálneho projektu, v efektnom aranžmáme Antona Popoviča pre orchester a rytmickú sekciu zaznie v podaní autora pieseň Miroslava Žbirku Atlantída. Hosťom z Českej republiky, na ktorého sa veľmi tešíme, bude Aneta Langerová.

Krištáľové krídlo sa sympaticky pokúša zviditeľniť výnimočné hodnoty, ktoré vytvárajú ľudia v rozličných profesiách. Spoločenský status interpretov vážnej hudby stále nie je na Slovensku dostatočný. Čo by bolo podľa teba potrebné urobiť, aby sa to zmenilo?

To je otázka, ktorú je ťažké zodpovedať na malom priestore. Zjednodušene by sa dalo povedať, že inštitúcie, ktoré disponujú finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu, by nemali ponúkať priemerné produkcie a médiá by mali oveľa viac reflektovať činnosť tých, ktorí vytvárajú skutočné nadčasové hodnoty. Problém postavenia hudobnej kultúry na Slovensku má žiaľ hlboké korene siahajúce až do hudobného školstva, ktoré už dlhé roky nedisponuje dostatočnými prostriedkami na to, aby v komerčne a konzumne orientovanom prostredí dokázalo vzbudzovať primeraný záujem o štúdium klasickej hudby. Čo by pomohlo? Možno kultivovaná vláda, vedomá si významu kultúry a umenia, osvietený a razantný minister kultúry, bijúci sa za svoj rezort. Hudobné inštitúcie na Slovensku, festivaly, orchestre, ale aj divadlá, galérie a pod. už dlhoročne trpia nedostatkom finančných prostriedkov. Dotácie zo štátneho rozpočtu či granty obyčajne veľké zázraky neumožňujú a na získanie prostriedkov zo sponzorských zdrojov chýba legislatíva v podobe zákona, ktorý by bol pre potenciálnych mecenášov motivujúci. Ten zákon by bol určite dobrým začiatkom.

(aj)  
Aktualizované: 27. 06. 2016