Logo HŽ

V tieni Beethovena

V marci prináša spoločnosť Intersonic do slovenských kín filmovú drámu známej režisérky Agnieszki Holland Copying Beethoven (u nás pod názvom V tieni Beethovena) podľa scenára Stephena J. Riveleho a Christophera Wikinsona: „Krásny a jemný príbeh o posledných rokoch Beethovenovho života, jeho vášni, žiadostivosti, utrpení, jeho láske a jeho genialite...“ Beethoven (Ed Harris) dokončuje 9. symfóniu a jeho vydavateľ hľadá niekoho, kto by pracoval s nepochopeným skladateľom na prepise jeho partitúry. V tej chvíli sa na scéne objavuje mladá študentka kompozície (Diane Kruger), z ktorej sa po počiatočných konfliktoch „stáva skladateľova múza, strážny anjel, ktorý sa objavil v jeho živote v čase, kedy od života prestal očakávať čokoľvek pekné. Ich vzťah, najskôr neohrabaný až trápny, sa čoskoro mení v  ozajstné priateľstvo a vzájomne prospešné hudobné partnerstvo, ktoré umožnilo premiéru Deviatej symfónie a prinieslo v posledných chvíľach Beethovenovi šťastie a pokoj.“ Zdá sa, že téma Beethoven a ženy je nevyčerpateľná...
Aktualizované: 05. 09. 2014