Logo HŽ

Štátna filharmónia Košice

Prezentácia vynikajúcich hráčov z vlastnej „liahne“

„The best of America“ – to najlepšie z Ameriky nám deklaratívne ponúkala Štátna filharmónia Košice (7. 2.) v rámci cyklu B. Značne ironicky preto pôsobilo zaradenie Tancov z Galanty od Zoltána Kodálya na začiatok. Azda najpopulárnejšie dielo významného maďarského skladateľa a legendárneho pedagóga 20. storočia na našich koncertných pódiách nezaznieva zriedkavo – je to temperamentná, mnohofarebná, strhujúca hudba. Aj tentoraz vyvolala zaslúžený ohlas vďaka výbornej interpretácii. Dirigentom večera bol absolvent pražskej AMU Marko Ivanovič, ktorý zaujal energickým prístupom, nadhľadom a istotou gesta. Orchester ŠfK hral vynikajúco, sústredene, bez citeľných kolízií. Jediné, čoho by som si v Kodályovi prial viac, sú lyricko-zádumčivé odtiene občasných pomalých úsekov; Ivanovič inklinoval počas celého koncertu k dynamickej výbušnosti, jeho koncepcia smerovala k celistvosti makroštruktúry, trochu na úkor senzitívnych výrazových polôh. Tie však v ďalších skladbách, už naozaj amerických, neprevažovali. Ak náhodou áno, ako v Koncerte pre klarinet, sláčiky, harfu a klavír od Aarona Coplanda, o ich presvedčivé vyznenie sa postaral najmä sólista Martin Švec (klarinet). Nie je to počas sezóny prvýkrát, čo košická filharmónia sólisticky predstavuje hráčov z vlastnej „liahne“, a dosiaľ môže byť s ich muzikantským prejavom bezozvyšku spokojná. Aj Švec sa ukázal ako inteligentný a technicky suverénny umelec s lahodným tónom a bohatou citovou škálou; presvedčil rovnako expresívnym teplom nádhernej kantilény prvého dielu, ako aj uvoľnenou jazzovou virtuozitou druhého dielu jednočasťového koncertu. Komorného Coplanda vystriedal v druhom „polčase“ veľký symfonický orchester Leonarda Bernsteina. Symfonické tance z West Side Story sú veľkolepým až ohurujúcim, kompozične dôvtipným konglomerátom tém z muzikálu. Samotná inštrumentácia je nanajvýš rozmanitá a efektná, formové riešenie je nemenej vynaliezavé, nehovoriac o typicky bernsteinovskej spontánnej hravosti, preto interpretácia a percepcia skladby predstavuje mimoriadne potešenie hádam pre každého. Nebolo tomu inak ani v tomto prípade: Ivanovičova pevná ruka a hudobné kvality hráčov ŠfK sa zaslúžili o skvelý zážitok a všeobecnú spokojnosť z koncertu.
Aktualizované: 26. 09. 2016