V rezidencii rakúskeho veľvyslanca na Lubinskej ulici v Bratislave sa 27. 6. konala slávnostná recepcia pri príležitosti udelenia Rakúskeho čestného kríža za vedu a umenie slovenskému huslistovi a dirigentovi Jackovi Martinovi Händlerovi (1947). S ohľadom na významný prínos pre vzájomné rakúsko-slovenské vzťahy mu ho udelil rakúsky spolkový prezident Dr. Heinz Fischer.
„Rakúsko je krajina, ktorá mi od mojej mladosti bola a stále je blízka nielen geograficky. Viedeň, Salzburg, Eisenstadt sú miesta, kde sa ako hudobník cítim doma a ku ktorým cítim aj kultúrnu príslušnosť. V našom regióne, a osobitne vo Viedni a v Bratislave, bol hudobne mimoriadne aktívny Bruno Walter. Považujem za šťastie, že mi orchester, ktorý nesie jeho meno, v posledných rokoch umožnil usporiadať vo viedenskom Musikvereine niekoľko koncertov,“ povedal na úvod Händler.
Ako uviedol ďalej, v jednotlivých etapách jeho života hralo významnú úlohu aj Luxembursko. Nielen preto, že v tomto veľkovojvodstve pracoval 20 rokov ako umelecký riaditeľ Solistes Européens. „Stretol som tam mnohé európske osobnosti, ktoré ma inšpirovali a utvrdili v mojom odhodlaní presadzovať európsku myšlienku. Spoločná skúsenosť a rešpekt sú najlepšou zárukou vzájomného pochopenia a mieru. Hudba a predovšetkým spev môže ľudí priviesť bližšie k sebe a priniesť im harmóniu tela, mysle i ducha. Každý jedinec ju potom môže zažiť spoločne i jeho vlastným spôsobom,“ podotkol Händler.
Jeho prvý veľký hudobný vzor David Oistrach, ktorého nahrávky počul už ako malé dieťa, ho v roku 1972 prijal do svojej triedy na Čajkovského konzervatóriu v Moskve. „Veľa som sa uňho naučil, a to silno ovplyvnilo môj umelecký zmysel pre rusko-židovskú tradíciu. Môžem teda povedať, že Oistrach a Walter mali na môj hudobný i ľudský pohľad na svet rozhodujúci vplyv,“ zdôraznil Händler.
V slávnostnom prejave sa potom mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Rakúska v SR Dr. Markus Wuketich poďakoval ocenenému umelcovi za jeho doterajšiu  aktivitu. „Maestro Händler spája domácu tradíciu s európskou identitou, preto niet divu, že jeho práca siaha od Slovenska po Rakúsko, Nemecko a Luxembursko. Len zjednotená Európa je preňho zárukou, že holokaust, ktorý sa tak bolestne dotkol jeho rodiny a na mnohých Rakúšanov vrhol tieň hanby, sa už nezopakuje,“ poznamenal veľvyslanec a poukázal na Händlerov podiel na založení Bruno Walter Symphony Orchestra (2004), ktorý združuje talentovaných hudobníkov zo strednej Európy a udržiava tradíciu tohto veľkého umelca, zakladateľa salzburského festivalu, dirigenta Viedenskej štátnej opery a Viedenskej filharmónie. „Spolupráca orchestra J. M. Händlera s Viedenskými filharmonikmi napomáha nielen zachovaniu pamiatky Bruna Waltera a významného úseku rakúskej hudobnej histórie, ale zdôrazňuje aj osobitnú zodpovednosť umelcov za mier, spravodlivú spoločnosť a zmierenie medzi národmi,“ podčiarkol Wuketich.

Aktualizované: 11. 05. 2020
x