Logo HŽ

Soundcheck - zvuk ukotvený na groove

  Ustálený výraz označujúci nevyhnutnú zvukovú skúšku pred koncertom je zároveň názvom zoskupenia mladých jazzových umelcov z Poľska. Dravá akustická zvukovosť, ako aj kompozície formovo vychádzajúce z rytmických štruktúr na prvé počutie naznačujú snahu o novátorské preskúmavanie zvukových a výrazových možností, ktoré poskytuje kvarteto tradičných nástrojov.    Výraznými elementmi vašej hudby sú groove a zvukovosť – čo pokladáte vy sami za štýlotvorné prvky hudby Soundcheck? Maciej „Kocin” Kociński (saxofón; líder kapely): Predovšetkým sa snažíme, aby vo všetkom, čo hráme, bola prítomná melódia. Nechceli by sme dospieť len k hraniu sa s emóciami a zvukmi. Myslím, že aj nad samotnou zvukovosťou, ktorá pri našej hre vystupuje do popredia, dominuje práve melódia.

Nesmierne dôležitá je rovnováha – samotná melódia by nemala prevážiť nad pocitom a emóciou. Krzysztof Szmańda (bicie): Všetky tieto elementy sú v hudbe Soundcheck ukotvené na solídnom groove.    Groove svojou nemennosťou a opakovaním môže dospieť k extáze, ale aj k jednotvárnosti – akým spôsobom sa vyhýbate stereotypom? MK: (Smiech) Neustále na tom pracujeme… Andrzej Święs (kontrabas): Základom našej hudby sú rytmické štruktúry, do ktorých pri živom hraní až natoľko nezasahujeme, neobmieňame ich. Naše kompozície chápeme ako oporný skelet, na ktorý potom môžeme upínať ďalšie komponenty – melódiu, improvizáciu… Až postupom času zisťujeme, čo všetko si v rámci našej „kostry“ môžeme dovoliť.

Náš prejav sa neustále vývíja, postupne sa v ňom stávame smelšími a istejšími. MK: Formu našich skladieb vnímame podobne ako harmonickú kostru v rámci jazzových štandardov. Snažíme sa však improvizovať na základe samotnej formovej štruktúry skladby. Nie je to jednoduché a každý z nás tomu musí venovať dostatok času, pretože mnohé kompozície sú postavené na formovej alebo metrickej nepravidelnosti. Od momentu, keď sa nám tieto skladby „dostanú do krvi“, sme schopní pohybovať sa v nich bez akýchkoľvek obmedzení. KS: Pri koncertnom hraní je veľmi dôležitý neustály kontakt medzi spoluhráčmi. Ako bubeník neprestajne sledujem „správanie“ mojich kolegov a nespúšťam pozornosť z diania na scéne.  

 

...viac v aktuálnom čísle HŽ...
Aktualizované: 12. 07. 2016