Logo HŽ

Zatvorte oči – otvorte uši – uvidíte

Reportáž z kurzu Orffov Schulwerk v Nitre

Reformné hudobno-pedagogické dielo Carla Orffa zásadne ovplyvnilo prax hudobného vzdelávania vo svete. Dielo sa formovalo v 20. rokoch 20. storočia a doteraz sa adaptovalo v 22 krajinách. Orff pri jeho koncipovaní vychádzal z hudobných prejavov prírodných kultúr a samotných detí. Aj preto sa v jeho diele prirodzene spája hudba s pohybom a slovom v kolektívnom muzicírovaní a v improvizácii jednotlivca. Orffov Schulwerk s podtitulom Musik für Kinder pozýva k elementárnemu hudobno-pohybovému prejavu a tvorivosti adeptov všetkých vekových kategórií – od detí po seniorov.

Stop. Doteraz bol v texte použitý informačný štýl. Ako účastníčka orffovských kurzov si však uvedomujem, že to, čo by som chcela naozaj zdieľať, je v tomto priestore málo prenosné. Použijem príklad s otázkou: „Kto je podľa vás nevidiaci?“ Možno odpoviete: „Je to človek, ktorý nemôže alebo nechce vidieť.“ Odpoveď sa však dá uchopiť úplne inak: „Zatvorte oči a prežite si na vlastnej koži aspoň na niekoľko minút život nevidiaceho.“ Základný moment v orffovskej praxi sa nezačína výkladom. Začína sa prežívaním. V hudobných aktivitách zostúpi účastník na expresívno-emocionálnu rovinu, v ktorej nie je podstatná kvantita, ale kvalita poznaného. Taktiež sa nebazíruje na dokonalých umeleckých tvaroch z interpretačného hľadiska, rozhodujúce je smerovanie k nim v radostnej spoluhre účastníkov. Je to niečo, čo sa nedá prečítať v napísanom texte, treba to zažiť.

Kurz v Nitre opäť nesklamal. V poradí štvrtý na Slovensku (a celosvetovo dvadsiaty) sa už tradične konal v priebehu druhého júlového týždňa v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda na Pribinovom námestí. Zišlo sa tu 120 účastníkov z 22 krajín – učiteľov hudby, vychovávateľov, riaditeľov škôl, umelcov, sociálnych pracovníkov. Kurz organizovali Coloman Kallós z Orffovho inštitútu Univerzity Mozarteum v Salzburgu a Miroslava Blažeková z Katedry hudby PF UKF v Nitre.

Hlavnou témou tohtoročného kurzu bol „ORFF a klasická hudba“. To sa premietlo do pedagogickej interpretácie hudby (pojem vysvetlím bližšie pri obsahu jednotlivých dielní) Händla, Haydna, Mozarta, Schuberta, Saint-Saënsa, Bizeta, Dvořáka, Ravela a Brittena. Hudobno-tvorivé dielne viedli renomovaní orffovskí lektori, väčšinou absolventi Orffovho inštitútu Univerzity Mozarteum v Salzburgu.

James Harding (San Francisco) je učiteľom hudby žiakov vo veku 3 – 13 rokov. Vo svojich dielňach sa zameral na prieniky elementárnej hudby a pohybu s filmovou tvorbou. Dielne a zároveň nápadité prezentácie samotných prác jeho žiakov predstavovali progresívny posun orffovského vzdelávania využívajúceho najnovšie informačné a komunikačné technológie. Medzi jeho hobby patrí tiež interpretácia hudby Indonézie – druhá tematická rovina jeho dielní. Pomocou ľahkoovládateľných hudobných nástrojov s autentickým zvukom indonézskeho angklungu sme tak na dielňach vytvorili živý „orffovský gamelan“.

Janina Rubin (Salzburg) je tanečníčka, choreografka a učiteľka. Vyučuje žiakov rôznych vekových kategórií od najmenších po dospelých. V spolupráci s Bavorským zväzom nevidiacich a zrakovo postihnutých robí tanečné kurzy pre nevidiace a zrakovo postihnuté deti. Jej dielne zamerané na rôzne aktivity využívajúce najrôznejšie formy pohybu (chodenie, behanie, lezenie, skákanie, zrkadlenie vo dvojici, naháňanie sa...) ústili do vytvárania vlastných choreografií vo dvojici alebo v skupine. Aj pre nás, hudobníkov, boli aktivity týchto dielní oddychom.

Christine Schönherr (Salzburg) v minulosti pôsobila ako pedagogička na Orffovom inštitúte Univerzity Mozarteum, v súčasnosti je lektorkou hudby a tanca pre dospelých a seniorov žijúcich v opatrovateľských zariadeniach. Jej dielne boli pre mňa objavom. Ukázala, akým neuveriteľným spôsobom môže hudba plnohodnotne sprevádzať a aktivizovať život často imobilných ľudí. Aktivity v jej dielňach stelesňovali maximum v minime. Odmenou nebol len zážitok z pôsobivej hudby umocnenej minimálnymi pohybmi, ale najmä – ako sme mohli vidieť z videozáznamov – nepopierateľná radosť jej zverencov.

Lenka Pospíšilová (Praha) je stálicou Orffových kurzov. Ako lektorka nechýbala ani na jednom ročníku. Medzi účastníkmi mala z lektorov najväčšiu popularitu, čo dokazoval zaslúžený potlesk účastníkov odmeňujúci videoprezentáciu jej hodín hudobnej výchovy. Lenka Pospíšilová vyučuje na gymnáziu a základnej škole s rozšíreným vyučovaním hudobnej výchovy (model školy, ktorý sa po roku 1989 rozvíjal aj na Slovensku). Mnoho rokov tiež vedie letné hudobné dielne pre rodiny s deťmi.

Viac v aktuálnom vydaní časopisu.
Aktualizované: 20. 09. 2017