Logo HŽ

AD: Platzner, A.: Kvázihviezdne rozmery impresionizmu, HŽ 4/2015

Dovoľujem si krátku reakciu na článok pána Alexandra Platznera Kvázihviezdne rozmery impresionizmu. Ako externý hudobný redaktor Rádia Devín som redakčne pripravil a uviedol dňa 2. 4. zostrih z nahrávky koncertu súboru Quasars Ensemble zo dňa 17. 3. v košických Kasárňach/Kulturparku. Na tomto koncerte odznel v podstate rovnaký program ako na bratislavskom koncerte o dva dni neskôr, ku ktorému sa viaže inkriminovaná recenzia. Záznam z tohto koncertu je verejne dostupný na http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1288/184728, resp. je možné ho priamo vyhľadať cez rozhlasový archív RTVS, relácia Hudobné Rádio Devín so zadaním dátumu vysielania 2. 4. 2015.

Nemám v úmysle  vyjadrovať sa k bratislavskému výkonu súboru, ani k recenzii, na to nemám najmenší dôvod, pretože som tam nebol. Moja reakcia je skôr informáciou o možnosti vypočuť si výkon súboru s takmer identickým programom o dva dni skôr. Pochopiteľne, treba pripustiť čaro a úskalia interpretácie a z toho vyplývajúce konzekvencie ohľadom dvoch rôznych časov a miest a v nich interpretovanej identickej hudby. Rozdiel je možný. Vystúpenie súboru v Košiciach bolo koncertom s vysokou koncentráciou, výbornou energiou a s vynikajúcou odozvou publika. Pre mňa osobne po dlhom, ťažkom dni, navyše pred neskorou večernou generálkou na koncert nasledujúceho dňa, bolo intermezzo s počúvaním Quasars príjemným odpočinkom a dobitím chýbajúcej energie. Mimoriadne sa mi páčilo stvárnenie predovšetkým Ravelovho ale i Roslavcovho diela. Zbežná znalosť Ravelovho diela všeobecne ukazuje na mnohorakosť tektonických vzťahov a kontrastov v jeho partitúrach. Téza „... pokiaľ ide o logické a štýlovo presvedčivé stvárnenie jeho skladieb, kľúčom je akési ,prelievanie‘ zvuku,“ je prinajlepšom vágnym konštatovaním. Ivan Buffa je dirigentom bezvýhradne poctivo rešpektujúcim zápis a štýlovú čistotu a preto výhrady voči jeho výkonu a stvárneniu realizovaných kompozícií by mal kritik doložiť argumentáciou odkazujúcou exaktnejšími metódami, s odkazmi na konkrétne miesto v partitúre.

K ostatným výhradám voči výkonu súboru ‒ hoci sa kritika vzťahuje na iný čas a priestor, avšak je tu racionálny dôvod predpokladu podobného výkonu ‒ si možno vytvoriť vlastný názor na vystúpenie na základe vypočutia záznamu. Nech nám internet pomáha...
Aktualizované: 19. 05. 2015