Logo HŽ

Helena Becse Szabó, soprán

(1980)

Aké boli vaše spevácke začiatky?
U nás doma sa spievalo stále. Vyrastali sme s hudbou, aj keď sa jej z rodiny neskôr profesionálne nikto nevenoval. Rodičia ma zapísali na ZUŠ v Kolárove najskôr na klavír, no pani učiteľka rýchlo zistila, že viem spievať. Čo som na klavíri nezahrala, to som zaspievala. (Smiech.) Tak som začala chodiť na hodiny spevu k p. učiteľovi Jánovi Paszmárovi. Potom prišlo konzervatórium, vysoká škola...

Ponuka účinkovať na doskách našej prvej opernej scény prišla hneď po skončení štúdia. Ako si spomínate na svoj debut?
Po skončení VŠMU som sa prihlásila na doktorandské štúdium, v rámci ktorého som dostala možnosť naštudovať v SND postavu Neddy v Leoncavallových Komediantoch. Zúčastnila som sa celého študijného procesu, nakoniec som však v SND debutovala v marci 2007 ako Valencienne v Lehárovej Veselej vdove, na čo mám vďaka vynikajúcim kolegom krásne spomienky. Dva týždne nato som debutovala aj ako Nedda.

V mimoriadne úspešnej inscenácii Gluckovej opery Orfeus a Eurydika stvárňujete Eurydiku. Ako sa vám spolupracovalo na tejto produkcii?
Mala som tú česť pracovať s vynikajúcim režisérom Mariuszom Trelińským. Keďže Mariusz je i filmovým režisérom, mal vopred premyslený každý detail. Na toto obdobie naštudovania spomínam veľmi rada. Trávili sme v divadle celé dni a s choreografom Tomaszom Wygodom sme podrobne pracovali na každom jednom pohybe. V tom čase som mala naozaj pocit, že žijem iba postavou Eurydiky a na svoj vlastný každodenný život som akoby pozabudla. Bol to neuveriteľný zážitok. Je mi ľúto, že práve túto operu divadlo sťahuje z repertoáru a 17. marca hráme jej derniéru.

Okrem opery vás často vídať i v operetných produkciách. V čom vnímate zásadné rozdiely v interpretácii opery a operety?
Táto otázka ma sprevádza už niekoľko rokov. (Smiech.) V septembri 2010 som úspešne obhájila doktorandskú prácu práve na túto tému, v ktorej som na základe konkrétnych príkladov vybraných opier a operiet poukazovala práve na paralely a odlišnosti medzi jednotlivými žánrami a ich interpretáciou. Skúmala som ich z interpretačného hľadiska koncepcie vokálnych partov a nárokov, ktoré kladú na interpreta, ale takisto z perspektívy herectva. Kým v opere sa tvorí výraz hlavne hlasovými dispozíciami, t. j. vokálnou technikou a farbou hlasu spolu s umeleckým výrazom, v operete sa používa okrem klasickej hlasovej techniky široké výrazové spektrum hlasu, ušľachtilý hovorový prejav, teda školená javisková reč a markantný javiskový pohyb. V operete treba dbať na ľahkosť výrazu a v neposlednom rade je veľmi dôležitá artikulácia. Tento aspekt je však podľa môjho názoru dôležitý aj v opere. Dnes už nie sú na mieste dávne prežitky typu, že najdôležitejší je krásny tón. Od operného speváka sa očakáva oveľa viac – nádherný vokálny prejav s absolútne zrozumiteľným textom a s výborným javiskovým prejavom. Preto si myslím, že sa hranice medzi opernou a operetnou interpretáciou akoby rozšírili a prelínajú sa.

Aké je podľa vás postavenie operety v konkurencii ostatných hudobno-scénických druhov?
Mám pocit, že sa na ňu u nás tak trochu zabudlo. Pritom sme mali vynikajúcich sólistov, ktorí spievali súčasne operu i operetu. Klasické operetné tituly nechýbajú ani vo svetových operných domoch a operetné árie často zaznievajú aj na koncertoch svetoznámych operných hviezd. Osobne si myslím, že spevácky aj herecky kvalitne podaná opereta v spolupráci s výborným režisérom a dirigentom ponúka mimoriadny umelecký zážitok.

Ste trémistka?
Priznám sa, že áno. Pred každým vystúpením prežívam takú „zdravú“ trému, ktorá vyplýva najmä z pocitu zodpovednosti a rešpektu pred daným skladateľom a jeho dielom. Určite to nie je na škodu, pretože odchádza v momente, keď sa postavím na javisko a zaznie prvý tón. Potom sa už odovzdávam hudbe a tréma tam už nemá miesto.

Na čom pracujete v súčasnosti?
Skúšam na rôzne koncerty na Slovensku i v zahraničí a v júni sa teším na premiéru Adiny v novej produkcii Donizettiho Nápoja lásky v banskobystrickej opere.

Štúdiá: 1996–2001 Konzervatórium v Bratislave (J. Billová), 2001–2006 VŠMU v Bratislave (V. Stracenská), 2006–2010 doktorandské štúdium na VŠMU v Bratislave

Štipendiá a kurzy: Sommerakademie für Musik, Baden – L. Spitzer (2004), štipendijný pobyt v Komische Oper Berlin (2005), Medzinárodné majstrovské spevácke kurzy P. Dvorského a Z. Livorovej, Piešťany (2009)

Súťaže: Medzinárodná spevácka súťaž I. Godina, Vráble – 1. miesto (2001), Súťaž v speve japonských piesní SAKURA, Prešov – 1. miesto (2002), Medzinárodná spevácka súťaž Haydnových árií, Szombathely, Maďarsko – zvláštna cena (2003), Sommerakademie für Musik, Baden – Cena za interpretáciu (2004), Medzinárodná spevácka súťaž A. Dvořáka, Karlovy Vary – 2. miesto a Cena G. Beňačkovej za interpretáciu Dvořákovej árie (2003), 2. miesto, Cena ND v Prahe, Cena ND v Brne, Cena Divadla J. K. Tyla v Plzni, Cena ŠD Košice (2007), Medzinárodná operetná súťaž F. Lehára, Komárno – 1. miesto (2004), Cena E. Smolu, Nemecko (2009), Medzinárodná spevácka súťaž Hans Gabor Belvedere, Viedeň (kat. opereta) – 3. miesto (2010), Európska spevácka súťaž Bad Mergentheim, Nemecko – finalistka (2010)

Spolupráca: Komische Oper Berlin (Elvíra), od 2007 SND Bratislava (Nedda, Valencienne, Inez, Milena, Eurydika, Silvia, Pamina, Micaela), od 2008 ŠD Košice (Sylva, Micaela), od 2009 ND Brno (Pamina);
Slovenská filharmónia, ŠKO Žilina, Solamente naturali, Cappella Istropolitana, Orchester SWR Rundfunkorchester, Deutsche Radio Philharmonie, Orchester der Musik – Kollegium Traunstein,
Orchester Ruperti
Aktualizované: 11. 04. 2016