Logo HŽ

Jozef Krúpa: "Dôvera a kvalita ako tajomstvo úspechu"

Názov vašej obchodnej spoločnosti je skratkou dvoch slov – distribúcia a vydavateľstvo. Zastavme sa pri tom prvom...

 

Distribúcia tvorí podstatnú časť našej činnosti. Začínali sme ako distribúcia a slovenské zastúpenie značky Naxos. Pri stretnutiach na veľtrhoch sme zistili, že spoločnosti, ktoré distribuujú Naxos, ponúkajú aj iné značky, spravidla menšie, takzvané nezávislé labely a zvolili sme si obdobnú „politiku“. Postupne sme sa v zahraničí etablovali ako jediná slovenská distribučná spoločnosť, v širšom meradle zastupujúca nezávislé značky v oblasti klasickej hudby, jazzu a menšinových žánrov. Takto štrukturovanú ponuku neustále zväčšujeme, každý rok ponúkame našim odberateľom a zákazníkom produkciu nových značiek. CD, ktoré dovážame, putujú do obchodov po celom Slovensku a samozrejme do našej bratislavskej predajne.

 

  ...tú poznajú jej zákazníci ako Hummel Music, obchod v priestoroch Múzea J. N. Hummela. Priestor s nezameniteľnou atmosférou – historickým klavírom, dobovým nábytkom, sklárskou galériou a stálou klientelou... Aký nadštandard u vás nachádza?

Okrem bežnej ponuky veľkých vydavateľstiev predávame produkciu nezávislých značiek, ktorú dovážame na Slovensko. Práve z tejto oblasti máme dosť špecifickú, širokú ponuku, s ktorou sa zákazníci bežne nestretávajú – a ani ju nežiadajú – napríklad v CD shopoch vo veľkých nákupných centrách.

 

  Okruh vašich zákazníkov je určite užší ako v spomínaných nákupných centrách, no špecifický, dalo by sa povedať fajnšmekerský. Prichádzajú k vám kultivovaní poslucháči s vyhraneným hudobným vkusom...

Je to určite príjemná stránka našej práce. Neriešime bežné problémy iných obchodov, ako sú každodenné krádeže či bezpredmetné reklamácie. Zákazníkmi sú zväčša vzdelaní ľudia, ktorí sa k nám vracajú. S mnohými si náš personál vypestoval nadštandardné vzťahy, založené na vzájomnej dôvere. Svedčí o tom aj fakt, že veľkú časť nášho predaja tvoria objednávky priamo v predajni. A to aj napriek tomu, že na pultoch a v sklade držíme asi niekoľko tisíc titulov. Zákazníci vedia, že im vytipovaný titul z katalógu určite zoženieme v prijateľnom čase a cene, čo dnes nie je bežné. Obchody sa zväčša sústreďujú na rýchly obrat, nemajú priestor pre takýto individuálny prístup.

 

  S nadštandardom, ktorý ponúkate v prístupe k zákazníkom, súvisí aj dlhoročný kvalifikovaný personál. Zamestnávate špecialistu na jazz a špecialistu pre klasickú hudbu, pričom obaja páni sú v daných oblastiach aktívnymi publicistami. Fakt, že u vás obsluhujú aktívni kritici, je asi slovenským unikátom...

Áno, obaja kolegovia majú bohaté skúsenosti nielen s predajom, ale sú mimoriadne rozhľadení vo svojich oblastiach. Nielen obsluhujú zákazníkov, ale robia aj kvalifikovaný výber sortimentu, komunikujú so zahraničnými partnermi. Zákazníci vedia, že sa na ich názor môžu spoľahnúť, čítajú ich kritiky, radia sa s nimi...

 

  Od roku 2002 prevádzkujete aj internetový obchod Mjuzik. ...

 

...viac v aktuálnom čísle HŽ...
Aktualizované: 08. 07. 2016