Logo HŽ

GUitar DUO Jókaiová/Hnat

Miniprofil

Štúdiá: Dávid Hnat: 2008 – 2014 Konzervatórium v Bratislave (M. Slobodník), od 2014 Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (A. Swete)
Darina Jókaiová: 2008 – 2014 Konzervatórium v Bratislave (M. Slobodník, R. Krajčová), od 2014 VŠMU (M. Krajčo)
Premiérované skladby: Ľuboš Bernáth – Sonáta pre dve gitary
Ocenenia: Medzinárodná gitarová súťaž v komornej hudbe „Ciutat d’Elx“
(E) 2015 – 1. miesto, Celoslovenská súťaž v komornej hre na gitaru „Handlovské gitary“ (SR) 2014 – 1. miesto, Medzinárodná gitarová súťaž Omiš
(HR) 2014 – 2. miesto
Albumy: Debut (2015)
Umelecká spolupráca: Komorný súbor Technik

Vaše duo vzniklo počas štúdia na konzervatóriu. Kedy nastal zlom a zo študentského komorného muzicírovania sa stalo GUITAR DUO Jókaiová/Hnat?
Ako duo sme začali fungovať v 4. ročníku pod vedením Miloša Slobodníka, prelomovým bol však asi posledný rok štúdia, kedy sme dosiahli prvé úspechy.Vtedy sme už boli obaja prijatí na vysoké školy, kde v súčasnosti študujeme sólovú gitaru, avšak v komornej hre sme chceli pokračovať. Využili sme teda možnosť rozširujúceho štúdia na konzervatóriu, kde fungujeme pod vedením Radky Krajčovej doteraz.

Prečo ste sa rozhodli spolupracovať a ako vyzerá práca v gitarovom duu?
Boli sme priatelia, rozumeli sme si, spájali nás spoločné názory na hudbu a povedali sme si, že by to mohlo fungovať. V rámci komornej hry nás zaujali viaceré skladby, ktoré sme si chceli zahrať. Postupom času začali prichádzať prvé ponuky na koncerty, po ktorých sme sa stretli s povzbudzujúcimi reakciami publika a to bol ten moment, kedy sa to celé začalo uberať iným smerom a gitarové duo sa stalo našou prioritou. Práca v takomto komornom zoskupení si vyžaduje množstvo spoločného cvičenia a trávenia času, počas ktorého diskutujeme o spôsobe interpretácie konkrétnych diel a hľadáme spoločne kompromisy, pokiaľ sa naše názory nezhodujú.

Pre gitarové duo existuje veľké množstvo materiálu. Podľa čoho si vyberáte skladby?
V súčasnosti náš repertoár zahŕňa prierez rôznymi štýlovými obdobiami. Skladby pravidelne obmieňame a dopĺňame. Program sa zároveň vždy snažíme prispôsobiť publiku. Skladby k nám však častokrát prichádzajú aj náhodne. Príkladom je Sonata Fantasia srbského skladateľa Dušana Bogdanovića, ktorého tvorbu sme poznali len okrajovo, no po jeho minuloročnom koncerte vo Viedni sa pre nás stal mimoriadne inšpirujúcou osobnosťou. Jeho koncert v nás zanechal hlboký dojem, čo nás podnietilo pozrieť sa na jeho tvorbu bližšie. Takáto hudba bola veľkou výzvou pri hľadaní smeru, ktorým sa vydáme pri interpretácii. Často tiež čerpáme zo španielskej klavírnej hudby, ktorú, žiaľ, v našom okolí  v originálnom znení počuť len ťažko. Na transkripciách pracujeme väčšinou sami.

Nachádzajú sa vo vašom repertoári aj diela slovenských skladateľov?
Áno. Pred niekoľkými rokmi sme uviedli premiéru Sonáty pre dve gitary Ľuboša Bernátha, ktorú dodnes zaraďujeme do svojich programov. Len nedávno pre nás skomponoval suitu pre dve gitary s názvom Vernosť, ktorú inšpirovala rovnomenná básnická zbierka Milana Rúfusa. V budúcnosti by sme chceli do repertoáru zaradiť aj iné slovenské kompozície a radi by sme spolupracovali s viacerými skladateľmi.

Nedávno ste účinkovali na festivale Allegretto. Kritika vaše vystúpenie charakterizovala ako introvertné.
Možno naozaj pôsobíme introvertne, avšak hráme tak, ako to cítime, a nechceme to meniť. Každý poslucháč má iné očakávania, čo znamená, že vyhovieť všetkým nie je možné.

Tento rok ste vydali prvé CD s názvom Debut. Aké máte skúsenosti s nahrávaním?
Nahrávanie prebiehalo v Žltom kostolíku patriacom Bratskej jednote baptistov. Nápad vznikol za účelom zachytiť náš súčasný spôsob interpretácie, čo si vyžadovalo eliminovať strihy a zásahy v postprodukcii, ktoré by mohli mať na výsledok zlý vplyv. Keďže kostolík sa nachádza vedľa hlavnej cesty, nahrávanie muselo prebiehať v noci, kedy nie je premávka takmer žiadna – okrem trolejbusov v pravidelných hodinových intervaloch. (Smiech.) Vďaka podpore režisérky Radky Krajčovej, celé nahrávanie prebiehalo v dobrej nálade. Napriek tomu sa vízia stihnúť všetko v priebehu jednej noci nenaplnila. CD je však na svete.

Uvažujete o ďalšom?
Určite áno, no zatiaľ nevieme, kedy. Je to otázka rokov. Tým, že prvé CD obsahuje prierez rôznymi historickými obdobiami, v ďalšom by sme sa radi sústredili na hudbu konkrétneho obdobia.

Aké sú vaše najbližšie plány?
Plánujeme pokračovať v koncertnej činnosti na Slovensku aj v zahraničí. V júli sme vystúpili na medzinárodnom gitarovom festivale v španielskom meste Elche a v septembri odohráme koncertné turné v čínskom Šanghaji a okolitých mestách. Po návrate plánujeme rozšíriť náš repertoár o skladby ďalších súčasných autorov.
Aktualizované: 09. 09. 2016