Logo HŽ

Ivan Šiller

„Považujem za veľmi dobrý signál, že slovenské inštitúcie rozoznali hodnotu ISCM World New Music Days 2013.“

Jednou zo zakladateľských krajín Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM) bolo roku 1922 aj bývalé Československo. To,  že sa jeho hlavný výstup, medzinárodný festival World New Music Days, historicky po prvý raz koná na Slovensku, má viac ako len symbolickú hodnotu. To isté platí aj pre fakt, že podujatie je úzko prepojené s  najvýznamnejším slovenským festivalom súčasnej vážnej hudby Melos-Étos. O pozadí ISCM WNMD 2013 sme sa zhovárali s Ivanom Šillerom, vedúcim jeho organizačného výboru.

 V čom spočína hlavný prínos konania ISCM World New Music Days na Slovensku?
Je to jediná celosvetová organizácia, ktorá združuje aktivity v oblasti súčasnej hudby. Ide o prezentáciu skladieb autorov zo všetkých členských krajín. Ich výber je pomerne zdĺhavý, členov ISCM je momentálne vyše 60. Porota zo 400 prihlásených diel vyberie približne 80, žiadna skladba nesmie byť staršia ako 6 rokov. Táto dramaturgia je následne doplnená hudbou, ktorú vyberá dramaturgická komisia krajiny, kde sa festival koná. Tá má samozrejme ambíciu prezentovať čo najviac domácej tvorby. Aj my máme na festivale pomerne veľa slovenskej hudby, zaznie až 17 kompozícií. Bratislavská časť festivalovej dramaturgie vznikala v spolupráci s festivalom Melos-Étos.

 Kto vyberal skladby slovenských autorov?
Vyberali ich členovia prípravného tímu festivalu, teda skladateľ Daniel Matej, skladateľ a dirigent Marián Lejava a ja.

 Ako je financované takéto medzinárodné podujatie?
Podujatie je financované viaczdrojovo. Ide o finančne i organizačne náročný projekt, pretože paralelne prebieha aj valné zhromaždenie delegátov ISCM. Z každej krajiny naň príde aspoň jeden delegát, ktorého treba ubytovať, zaplatiť mu cestovné a stravu. Treba tiež zabezpečiť hladký priebeh valných zhromaždení, z ktorých budú na Slovensku tri a v Rakúsku dve. Podporilo nás Ministerstvo kultúry SR, EHMK – Košice 2013 a Hudobné centrum. Získali sme ale aj financie z grantových systémov Hudobného fondu a Ars bratislavensis. Samotná ISCM prispela na zasadnutie poroty a na výdavky spojené s magazínom o slovenskej a rakúskej hudbe. Považujem za veľmi dobrý signál, že slovenské inštitúcie rozoznali hodnotu tohto podujatia a podporili nás.

 Okrem koncertov sú súčasťou i valné zhromaždenia. Čo je ich obsahom?
Delegáti riešia právne záležitosti fungovania ISCM, personálne obsadenie výkonného výboru, riaditeľa, financovanie... Okrem toho je to výborná platforma, kde ľudia zdieľajú svoje skúsenosti v oblasti aktivít súčasnej hudby. Človek sa môže dozvedieť, aká zaujímavá opera sa robí na Malte, že podobný projekt ako VENI ACADEMY existuje v Moskve, alebo že v Litve vzniká skladateľská rezidencia. Je to skrátka istý druh medzinárodnej konferencie, kde sa otvára aj priestor pre networking a spolupráce.


 Prípravná fáza na prvý festival ISCM World New Music Days na Slovensku trvala štyri roky. Čo sa počas tohto obdobia stihlo urobiť?
Už pri vzniku ISCM v roku 1922 sa ukázalo, že súčasná hudba sa hrá málo a ľudia jej prestávajú rozumieť. Od začiatku bol preto pri jej podujatiach okrem koncertov prítomný i moment edukácie. Za štyri roky u nás vznikli silné edukačné projekty ako VENI ACADEMY a New Music For Kids and Teens. V rámci druhého z nich vznikla úplne nová elektronická databáza nôt súčasnej hudby, ktorá je voľne dostupná a má niekedy aj 400 stiahnutí za týžden. Urobili sme tiež desiatky seminárov pre učiteľov ZUŠ po celom Slovensku, kde sme im hovorili, ako študovať a hrať súčasnú hudbu. Usporiadali sme 70 koncertov, na ktorých účinkovali deti i učitelia a kde sa hrali len súčasné diela a hudba 20. storočia. Tento projekt bude určite pokračovať. VENI ACADEMY je študentský súbor, ktorý pracuje s renomovanými lektormi, interpretmi súčasnej hudby. Počas štyroch rokov sme uskutočnili niekoľko desiatok seminárov pre študentov konzervatórií a vysokých škôl a súborom prešlo vyše 80 študentov vrátane mladých hudobníkov z Česka a Ruska. Výsledok tejto práce bude zachytený na 2CD, ktoré študenti nahrali. Na poslednom sústredení sme skonštatovali, že  v generácii, ktorá s nami začínala, sú ľudia, ktorí môžu ísť teraz do akéhokoľvek ansámblu súčasnej hudby. Aj v tomto projekte pokračujeme ďalej: v júli 2014 chystáme letnú školu, kde využijeme medzinárodné vzťahy v rámci ISCM a rozšírime projekt minimálne na krajiny V4.

 Ako je koncipovaná dramaturgia podujatia?
V dramaturgii sme sa snažili vyvažovať program tak, aby oslovil čo najširšie publikum. Na orchestrálnom koncerte Štátnej filharmónie Košice zaznie pod taktovkou Mariána Lejavu Stravinského Svätenie jari, Nora a Miki Škutovci zahrajú Ligetiho, ktorý je už v podstate tiež klasikom. Aj keď ide o špecializované podujatia, snažili sme sa vytvoriť most medzi nami a poslucháčmi. Preto ponúkame aj koncert pre detských poslucháčov a učiteľov ZUŠ. Pre špecialistov a znalcov je určený koncert Milana Paľu, na festivale vystúpia tiež súbory VENI ACADEMY, VENI ensemble a maďarský THReNSeMBle.

 Predstavuje festival príležitosť na presadenie slovenských diel v zahraničí?
Je to teoretická otázka, ale história festivalov dokazuje, že sa tak deje. Podarilo sa nám napríklad dosiahnuť, že orchestrálna skladba Jany Kmiťovej zaznie vo Viedni v rámci Wien Modern.

 Je obvyklé, že sa ISCM World New Music Days konajú vo viacerých krajinách?
Je to hlavne otázka financií. Ale symbolika spojenia troch miest a dvoch krajín sa mi páči.

 Má šancu takýto festival zmeniť prístup publika k súčasnej hudbe?
Súčasná hudba nie je pre všetkých, ale verím, že je pre omnoho väčšie publikum, než aké v súčasnosti má. Je veľmi náročné pritiahnuť ho do sály a treba o tom neustále uvažovať. Nemôžu byť na plagáte mená dvoch neznámych interpretov a troch neznámych skladateľov, ako to bývalo doteraz. Preto „Hudba novej chuti“, preto má Melos-Étos motto „Hudba je všade.“ Myslím si, že tento trend je pozitívny. Rozmýšľame o poslucháčovi, ako ho zaujať. Malo by byť tiež čitateľné, ktorý koncert je pre širšie publikum a ktorý pre fajnšmekrov. Skladateľ aj interpret musia v pozitívnom zmysle slova rozmýšľať o poslucháčoch. Nenadbiehať, nerobiť povrchné veci, ale rozmýšľať, pre koho hrám, kde hrám, kto príde počúvať, aby mohla vzniknúť komunikácia. A to neplatí len o súčasnej hudbe. Naše projekty ukázali, že publikum je omnoho väčšie. Navštívili ich tisícky ľudí a štatistiky potvrdzujú, že so súčasnou hudbou mali väčšinou pozitívnu skúsenosť. Nepredstavuje už pre nich žiadneho strašiaka. Keď sa nám toto úsilie podarí naplno rozvinúť, o desať rokov môžeme byť zase niekde inde.
Aktualizované: 27. 02. 2016