• 1988 – 1994

  Konzervatórium Žilina (lesný roh – Vladimír Marci)

 • 1994 – 1996

  VŠMU (Ján Budzák)

 • 1999 – 2000

  AKU Banská Bystrica (Jozef Illéš)

 • od 1996

  prvý hráč na lesnom rohu a vedúci skupiny v Slovenskej filharmónii

 • 2006

  úspešný konkurz do Symfonického a operného orchestra v Kapskom meste (Juhoafrická republika)

 • -

  člen Štátneho komorného orchestra Žilina

Umelecky spolupracoval s niekoľkými komornými telesami (Bayerische Kammerphilharmonie, Georgische Kammerorchester Ingolstadt, Corni di Bratislava, Musica Aeterna, Filharmonické dychové okteto).

Je zakladateľ komorného orchestra Musica Iuventa Slovaca, ktorý pôsobí v Žiline.

x