Bibliografia

  • 2013

    ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

    Hudobný život , 2013, roč. XLV, č. 1 – 2, s. 4

x