• 1986

    Medzinárodná hudobná súťaž Pražská jar, Praha (CZ)

    - 3. miesto

  • 1984

    Medzinárodná intepretačná súťaž v Markneukirchene (DE)

    - 3. miesto

x