• 1986 - 1990

  VŠMU v Bratislave (spev – Eva Blahová)

 • 1990 – 1996

  sólistka Opery SND, od 1996 ako hosť

 • od 2005

  pedagogička na Konzervatóriu v Bratislave

 • 2010, 2011

  vedenie interpretačných speváckych kurzov v Petrohrade (spolu s tenoristom Badrim Maisuradzem)

Božena Ferancová absolvovala majstrovské kurzy v Accademii Chigianna v talianskej Siene, majstrovské kurzy v Moskve u Jeleny Obrazcovovej, ako aj polročnú stáž u Carla Bergonziho v Busette ako laureátka súťaže Voci verdiani v Busette (ukončila ju debutom v Teatro Regio di Parma postavou Lauretty z Pucciniho opery Gianni Schicchi).

Ako koncertná umelkyňa účinkovala najmä vo vokálno-symfonických dielach v spolupráci s domácimi i zahraničnými orchestrami (napr. Slovenská filharmónia, Virtuosi di Praga, Symfonický orchester hl. m. Prahy FOK a i.).

V súčasnosti hosťuje v predstaveniach Janáčkovej opery Brno a v Štátnom divadle Košice.

x