2019

URSÍNYOVÁ, Terézia: Hoffmannove poviedky v Opere SND. Stačili by aj v jednom obsadení…

Opera Slovakia, 2019

2003

ČURILLA, Štefan: Predostrel svoju spevácku jedinečnosť : Trio súrodencov Babjakovcov uchvátilo v piatok perfektým výkonom zaplnené hľadisko Domu umenia

Košický večer, 2003, s. 8

1996

UNGER, Pavel: Talianska Lastovička pod Urpínom

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 7, s. 6

1994

GLOCKOVÁ, Mária: Verdiho Traviata bez sentimentu

Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 13 – 14, s. 8

1994

UNGER, Pavel: Triezvy a vkusný Donizetti

Hudobný život, 1994, roč. 16, č. 1, s. 6

1994

LITSCHAUEROVÁ, Nina: Traja muži a ich múzy : zhovárame sa s opernou rodinou Babjakovcov

Nové slovo bez rešpektu, 1994, roč. 4, č. 2, s. 4 – 5

1994

URSÍNYOVÁ, Terézia: Babjakovci v Zrkadlovke

Hudobný život , 1994, roč. 26, č. 1, s. 6

1993

BÁRDIOVÁ, Marianna: Banskobystrickí umelci úspešní v Nemecku

Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 12, s. 2

1992

UNGER, Pavel: Bruschino pod Urpínom

Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 15, s. 6

1991

BARANOVÁ, E.: Slávnostný koncert k jubileu Štefana Babjaka

Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 23, s. 8

1990

URSÍNYOVÁ, Terézia: Menej, ako sa čakalo

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 13, s. 4

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2019

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Hoffmannove poviedky v Opere SND. Stačili by aj v jednom obsadení…

  Opera Slovakia, 2019

 • 2003

  ČURILLA, Štefan: Predostrel svoju spevácku jedinečnosť : Trio súrodencov Babjakovcov uchvátilo v piatok perfektým výkonom zaplnené hľadisko Domu umenia

  Košický večer, 2003, s. 8

 • 1996

  UNGER, Pavel: Talianska Lastovička pod Urpínom

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 7, s. 6

 • 1994

  GLOCKOVÁ, Mária: Verdiho Traviata bez sentimentu

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 13 – 14, s. 8

 • 1994

  UNGER, Pavel: Triezvy a vkusný Donizetti

  Hudobný život, 1994, roč. 16, č. 1, s. 6

 • 1994

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Traja muži a ich múzy : zhovárame sa s opernou rodinou Babjakovcov

  Nové slovo bez rešpektu, 1994, roč. 4, č. 2, s. 4 – 5

 • 1994

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Babjakovci v Zrkadlovke

  Hudobný život , 1994, roč. 26, č. 1, s. 6

 • 1993

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Banskobystrickí umelci úspešní v Nemecku

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 12, s. 2

 • 1992

  UNGER, Pavel: Bruschino pod Urpínom

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 15, s. 6

 • 1991

  BARANOVÁ, E.: Slávnostný koncert k jubileu Štefana Babjaka

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 23, s. 8

 • 1990

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Menej, ako sa čakalo

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 13, s. 4

x