• 1990

    Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava (SK)

    2. cena

x