• 1975 – 1981

  Konzervatórium Žilina (klavír - Dagmar Dubenová)

 • 1981 – 1985

  VŠMU v Bratislave (operný a koncertný spev - Mária Kišoňová-Hubová)

 • 2004 – 2007

  doktorandské štúdium na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej faulty VŠMU

 • 1983

  interpretačné kurzy, Accademia Musicale Chigiana v Siene (Taliansko)

 • 2005

  VŠMU, muzikálový workshop

Božena Gráfová spolupracovala s viacerými súbormi (Harmonia antiqua, Bratislavský madrigalkvintet, Pražskí madrigalisti), ale napr. aj s Filharmoniou Bohuslava Martinů v Zlíne. V rokoch 1987 - 1992 účinkovala na početných výchovných koncertoch.

Pedagogická činnosť:

1985 – 1987 pedagóg spevu na ZUŠ Hálková v Bratislave

1987 – doteraz pedagóg spevu na Konzervatóriu v Bratislave, hudobno-dramatické oddelenie

1992 – 1994 hlasová pedagogička speváckeho zboru Canens

2005 – 2006 hlasová pedagogička Bratislavského chlapčenského zboru

2006 lektorka spevu v kurze Interpretácia muzikálu - Európsky sociálny fond a VŠMU

2007 lektorka kurzu muzikálového spevu v programe Celoživotné vzdelávanie - VŠMU

2004 – 2011 pedagóg predmetu Technika spevu na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU

2008 – 2011 členka a predsedníčka poroty súťaže Hľadá sa muzikálová hviezda na ZUŠ Hálkova v Bratislave

x