• 2001 - 2005

    Cirkevné konzervatórium v Bratislave, operný spev (Mária Repková)

  • 2005 - 2010

    VŠMU v Bratislave (Vlasta Hudecová, Zlatica Livorová)

  • 2009 - 2013

    Letné spevácke kurzy Petra Dvorského v Piešťanoch 

Mariana Hochelová je hosťujúcou sólistkou Opery SND v Bratislave, Štátneho divadla Košice, Štátnej opery Banská Bystrica, Opery Národního divadla v Brne, Divadla F. X. Šaldy v Liberci a Slezského divadla v Opave. Ako koncertná speváčka realizovala rad vystúpení v zahraničí (Česká republika, Chorvátsko, Lotyšsko, Japonsko) i na Slovensku, napr. na piešťanskom Letnom festivale mladých umelcov (2006, 2007, 2012), na festivaloch Organové dni v Piešťanoch (2010), Musica sacra Levoča (2011), Nitrianska hudobná jeseň (2011), Zámocké hry zvolenské (2012), na Medzinárodnom festivale Petra Michalicu Hudba pod diamantovou klenbou, festivalovej prehliadke Nová slovenská hudba i v rámci hudobno-slovného cyklu Opery SND Kontinuity (2012). Pravidelne spolupracuje so Slovenskou národnou galériou v Bratislave (séria vokálnych koncertov Momento musicale). V roku 2010 účinkovala s orchestrom Slovenskej filharmónie (v rámci mimoriadneho slávnostného koncertu Pocta Zlatici Livorovej), má za sebou umeleckú spoluprácu aj s ďalšími renomovanými orchestrami (Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Štátny komorný orchester Žilina, Cappella Istropolitana, Metropolitný orchester Bratislava) a dirigentmi (Leoš Svárovský, Oliver Dohnányi, Marián Vach, Marek Štryncl, Peter Valentovič, Karol Kevický). V sezóne 2017/2018 účinkuje v Opere SND ako Konstanze (Únos zo serailu) a Gilda (Rigoletto).

Pôsobí aj ako pedagóg spevu a hlasovej výchovy. Príležitostne sa venuje i nahrávaniu (o. i. obnovené premiéry duchovných árií „zabudnutého“ kremnického skladateľa 18. storočia Antona Aschnera).

x