• 1995 – 1999

  Konzervatórium v Bratislave (klavír – Peter Čerman), najlepší absolvent roka

 • 1999 - 2000

  AMU v Prahe (Marián Lapšanský)

 • 2000 - 2005

  VŠMU v Bratislave (Marián Lapšanský)

 • 2000 - 2002

  Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (Wolfgang Watzinger)

 • 2013

  recitál v rámci BHS

Je laureátom a finalistom viacerých domácich a zahraničných súťaží. Pravidelne sa zúčastňuje majstrovských interpretačných kurzov pod vedením renomovaných osobností (Jan Wijn, Abbey Simon, Gyorg Sándor, Marián Lapšanský, Karl Heinz Kämmerling, Mikhail Voskresensky a i.).

Ako sólista účinkoval s poprednými domácimi a zahraničnými orchestrami. Aktívne sa venuje komornej hudbe, je členom viacerých komorných zoskupení.

„Rýchly umelecký a osobnostný vývoj, imponujúci rozsah sólového i komorného repertoáru i doterajšie umelecké výsledky mladého umelca sú v kontexte slovenského interpretačného umenia ojedinelé. Vďaka mimoriadnym technickým dispozíciám ľahko zdoláva úskalia najnáročnejších opusov klavírneho repertoáru. Je tvorivým umelcom s výrazným osobnostným vkladom, s neustále sa rozširujúcim spektrom farieb i výrazových odtienkov a s danosťou vystihnúť štýlové požiadavky uvádzaných autorov.“

(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 42-43.)

x