• 2020

  A GLASS OF GLASS

  CD - Vysoká škola múzických umení

  1. Jevgenij Iršai: Dialoge mit Ligeti

   Jevgenij Iršai (pf), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Jevgenij Iršai: A Glass of Glass

   Jevgenij Iršai (pf), Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Jevgenij Iršai: Inner Landscape

   Jevgenij Iršai (pf), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2020

  JOZEF GREŠÁK

  CD - Hudobný fond

  1. Jozef Grešák: Komorná symfónia

   Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)

  2. Jozef Grešák: Koncert pre klavír a orchester

   Ladislav Fanzowitz (pf), Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)

  3. Jozef Grešák: Zuzanka Hraškovie

   Linda Ballová (s), Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)

  4. Jozef Grešák: Organová symfónia

   Marek Paľa (org), Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)

 • 2020

  MIECZYSŁAW WEINBERG

  CD - Pavlík Records PA 0183-2-131

  1. Mieczysław Weinberg: Sonata for Violin and Piano No. 1, Op. 12

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Mieczysław Weinberg: Sonata for Violin and Piano No. 2, Op. 15

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Mieczysław Weinberg: Sonata for Violin and Piano No. 3, Op. 37

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  4. Mieczysław Weinberg: Sonata for Violin and Piano No. 4, Op. 39

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  5. Mieczysław Weinberg: Sonata for Violin and Piano No. 5, Op. 53

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  6. Mieczysław Weinberg: Sonata for Violin and Piano No. 6, Op. 136bis

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2020

  NUCLEAR SAX

  CD - Pavlík Records PA 0182-2-131

  1. Jevgenij Iršai: Nuclear Sax

   Lev Pupis (sxa), Pressburg Saxophone Quartet

  2. Jevgenij Iršai: Husband's Wrath (Hnev manžela)

   Pressburg Saxophone Quartet

  3. Jevgenij Iršai: Fanzi Dance

   Pressburg Saxophone Quartet

  4. Jevgenij Iršai: Monológ

   Pressburg Saxophone Quartet

  5. Jevgenij Iršai: Saxlibris

   Jevgenij Iršai (pf), Pressburg Saxophone Quartet

  6. Jevgenij Iršai: Siluety

   Lev Pupis (sx), Pressburg Saxophone Quartet

  7. Jevgenij Iršai: Saxocracy

   Pressburg Saxophone Quartet

  8. Jevgenij Iršai: Ikigai

   Lev Pupis (sx), Pressburg Saxophone Quartet

  9. Jevgenij Iršai: Looking back

   Pressburg Saxophone Quartet

  10. SAXOPHONE SYNCOPATORS:
   Frederika Vavrovičová (sxa), Ladislav Fanzowitz (sxbr, pf), Pavol Hoďa (sxa, sxs), Ján Gašpárek (sxt)
 • 2018

  EUGEN SUCHOŇ – KLAVÍRNE DIELO 1928 – 1984

  CD R197 0003-2-331

  1. Eugen Suchoň: Adagio g mol ESD 42

   Mayuko Kida Takine (pf)

  2. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  4. Eugen Suchoň: Uspávanka ESD 107

   Jordana Palovičová (pf)

  5. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a

   Jakub Čižmarovič (pf)

  6. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Maličká som ESD 79/1

   Martin Chudada (pf)

  7. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Keď sa vlci zišli ESD 79/2

   Peter Šandor (pf)

  8. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Preletel sokol ESD 79/3

   Eduard Lenner (pf)

  9. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Sonatína ESD 79/4

   Norbert Daniš (pf)

  10. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Horalská suita ESD 79/5

   Adam Stráňavský (pf)

  11. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Sonáta rustica ESD 79/6

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  12. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Dve prelúdiá v starom slohu (Due preludi in stile antico) ESD 89/1a

   Tomáš Nemec (pf)

  13. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri romantické kusy (Tre pezzi romantici) ESD 89/2a

   Jordana Palovičová (pf)

  14. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Meditácia (Dumka) a tanec (Meditazione e Danza) ESD 89/3a

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  15. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri časti z Kontemplácií (Tre movimenti del Contemplazioni) ESD 89/4a

   Zuzana Manera Biščáková (pf)

  16. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Intermezzá (Intermezzi) ESD 89/5a

   Jakub Čižmarovič (pf)

  17. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Impromptu s variáciami a Finále (Improvisazione con variazioni) ESD 89/6a

   Adam Stráňavský (pf)

  18. Eugen Suchoň: Toccata ESD 94

   Mayuko Kida Takine (pf)

  19. Eugen Suchoň: Elégia a Toccata ESD 103

   Petra Hollaender-Pogády (pf)

  20. Eugen Suchoň: Svadobný tanec z opery Krútňava ESD 72a

   Petra Hollaender-Pogády (pf)

  21. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  22. Eugen Suchoň: Rapsodická suita op. 20 ESD 87b

   Jordana Palovičová (pf), Zuzana Manera Biščáková (pf)

  23. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H

   Bernadetta Šuňavská (org), Tomáš Nemec (pf)

 • 2018

  DMITRI SHOSTAKOVICH: VIOLIN AND VIOLA SONATAS

  CD - Pavlík Records PA 0164-2-132

  1. Dmitri Shostakovich: Sonata for Violin and Piano, Opus 134 (1968)

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Dmitri Shostakovich: Sonata for Viola and Piano, Opus 147 (1975)

   Milan Paľa (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2018

  ERNŐ DOHNÁNYI, VOL. 2

  CD - Pavlík Records PA 0168-2-131

  1. Ernő Dohnányi: Passacaglia op. 6

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Ernő Dohnányi: Three Pieces op. 23

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Ernő Dohnányi: Ruralia Hungarica op. 32/A (Seven pieces for piano)

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  4. Ernő Dohnányi: Pastorale on a Hungarian Christmas Song "The angel is from heaven"

   Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2018

  TIBOR FREŠO, BARTOLOMEJ URBANEC : SONGS

  CD - Diskant DK0178-2231

  1. Tibor Frešo: Cyklus piesní

   Ana Carolina Diz (s), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Tibor Frešo: Piesne o sne

   Ana Carolina Diz (s), Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Bartolomej Urbanec: Májová láska – Keby som ja nevedela

   Ana Carolina Diz (s), Ladislav Fanzowitz (pf)

  4. Bartolomej Urbanec: Májová láska – Kukučka

   Ana Carolina Diz (s), Ladislav Fanzowitz (pf)

  5. Bartolomej Urbanec: Májová láska – Májová láska

   Ana Carolina Diz (s), Ladislav Fanzowitz (pf)

  6. Bartolomej Urbanec: Túžba po domove

   Ana Carolina Diz (s), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2017

  SAX-O-PHUN

  CD - Pavlík Records PA 0156-2-131

  1. Eugène Bozza: Pulcinella pre altový saxofón a klavír op. 53 č. 1

   Pavol Hoďa (sxa), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Bernhard Heiden: Sonáta pre altový saxofón a klavír

   Pavol Hoďa (sxa), Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Jindřich Feld: Sonáta B dur pre sopránový saxofón a klavír

   Pavol Hoďa (sxs), Ladislav Fanzowitz (pf)

  4. Walter Sinclair Hartley: Sonatina giocosa pre basový saxofón a klavír

   Pavol Hoďa (sxb), Ladislav Fanzowitz (pf)

  5. Jevgenij Iršai: Husband's Wrath (Hnev manžela)

   Pavol Hoďa (sxt), Ladislav Fanzowitz (pf)

  6. Jevgenij Iršai: Saxlibris

   Pavol Hoďa (sxbr), Ladislav Fanzowitz (pf, sxt)

  7. Rudy Wiedoeft: Sax-O-Phun pre c-melody saxofón a klavír

   Pavol Hoďa (sxt), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2017

  EDVARD GRIEG: VIOLIN SONATAS

  CD - Pavlík Records PA 0153-2-132

  1. Grieg Edvard: Sonata for violin and Piano No. 1, Op. 45

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Grieg Edvard: Sonata for violin and Piano No. 2, Op 13

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Grieg Edvard: Sonata for violin and Piano No. 3, Op. 8

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2015

  ROMAN BERGER : PATHETIQUE

  CD - Naxos 8.573406

  1. Roman Berger: Patetique

   Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Roman Berger: Sonáta č. 3 „da camera“ in memoriam Frico Kafenda

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Roman Berger: Allegro frenetico con reminiscenza

   Ján Slávik (vc)

  4. Roman Berger: Impromptu

   Branislav Dugovič (cl)

  5. Roman Berger: Epilog – Omaggio a L. v. B.

   Bergerovo trio, Ján Slávik (vc), Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2015

  GOOD MORNING RAGTIME

  CD - Saxophone Syncopators 2567-001-2

  • Pressburg Saxophone Quartet, Pavol Hoďa (alto saxophone, soprano saxophone ), Ján Gašpárek (alto saxophone, C-melody saxophone), Ladislav Fanzowitz (tenor saxophone, C-melody saxophone, arr. ), Frederika Vavrovičová (baritone saxophone)

  • 1. Saxophone Sobs (Ernie Erdman)
   2. Bull Frog and Coon – Medley (Felix Feist/Joseph Nathan)
   3. Chasing the Chickens (Raymond Walker/Abe Olman)
   4. Carolina Sunshine (Walter Hirsch/Erwin Schmidt)
   5. Saxema (Rudy Wiedoeft)
   6. If I Wish Could Make It So (Herbert Stothart)
   7. Twelfth Street Rag (Euday Bowman)
   8. Piros Rózsa (Eugen Suchoň)
   9. Down Home Rag (Wilbur Colman Sweatman)
   10. Valse Erica (Rudy Wiedoeft)
   11. Alexandria (Abselm Goetzl)
   12. Pussyfoot March (James "Slap" White)
   13. The Darktown Strutter´s Ball (Shelton Brooks)
   14. Buddha Dardanella (Lew Pollack/Felix Bernard/Johny Black)
   15. La Paloma (Sebastián Yradier)
   16. American patrol (Frank White Meacham)
   17. Saxophobia (Rudy Wiedoeft)
   18. Peter Gink (George Linus Cobb)

 • 2015

  HUGO KAUDER TRIO

  CD - Viva Musica! records

  1. Philipp Scharwenka: Trio for Piano, Oboe (orig. Violin) and Viola op. 121

   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Robert Schumann: Duets for Oboe and Viola (orig. Violin and Cello) with Piano accompaniment

   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Péter Nógrádi: Sonata da camera

   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)

  4. Ignaz Lachner: Grand Trio for Oboe (orig. Violin), Viola and Piano op. 102

   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)

  5. Jevgenij Iršai: Surmounting

   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)

  6. Paul Juon: Trio-Miniaturen (op. 18, op. 24)

   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2015

  LUDWIG VAN BEETHOVEN: THE VIOLIN SONATAS

  CD - Pavlík Records PA 0138-2-134

  1. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 1 in D Major, Op. 12, No. 1

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 2 in A Major, Op. 12, No. 2

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 3 in E-Flat Major, Op. 12, No. 3

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  4. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 6 in A Major, Op. 30, No. 1

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  5. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 7 in C Minor, Op. 30, No. 2

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  6. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 8 in G Major, Op. 30, No. 3

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  7. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 5 in F Major, Op. 24, "Spring"

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  8. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 10 in G Major, Op. 96

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  9. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 4 in A Minor, Op. 23

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  10. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 9 in A Major, Op. 47, "Kreutzer"

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2014

  BRATISLAVA HOT SERENADERS: LONELY MELODY

  CD - Fabart R158 0003-2-331

  • Bratislava Hot Serenaders, Juraj Bartoš (arr. : 2, 7, 8, 14), Ladislav Fanzowitz (arr. : 3, 10, 11, 13), Richard Fičor (arr. : 1, 4-6, 9, 12)

  • 1. Is It Gonna Be Long?
   2. Lonely Melody
   3. If I Had A Talking Picture Of You
   4. I'm Crazy 'Bout My Baby
   5. That’s What I like About You
   6. There Ain't No Sweet Man That's Worth The Salt Of My Tears
   7. When Summer Is Gone
   8. Crazy Rhythm
   9. I'll Be A Friend With Pleasure
   10. You Took Advantage Of Me
   11. Get Out And Get Under The Moon
   12. Birmingham Bertha
   13. Happy Feet
   14. Rhapsody In Blue
 • 2014

  JOHANNES BRAHMS: VIOLIN SONATAS

  CD - Pavlík Records PA 0128-2-131

  1. Johannes Brahms: Sonáta pre husle a klavír č. 1 G dur op. 78

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Johannes Brahms: Sonáta pre husle a klavír č. 2 A dur op. 100

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Johannes Brahms: Sonáta pre husle a klavír č. 3 d mol op. 108

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2013

  EUGEN SUCHOŇ – RANÉ SKLADBY PRE KLAVÍR (1924 – 1928)

  CD - Hudobné centrum HC 10037

  1. Eugen Suchoň: Introdukcia ESD 3

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Eugen Suchoň: Červená ruža (Piros rózsa) ESD 5

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Eugen Suchoň: Balerína

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  4. Eugen Suchoň: Romanca c mol ESD 13

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  5. Eugen Suchoň: Tragédia ESD 12

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  6. Eugen Suchoň: Predohra k opere Julius Caesar ESD 14

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  7. Eugen Suchoň: Ouvertúra k baletu Angelika ESD 16a

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  8. Eugen Suchoň: Valse lento ESD 16e

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  9. Eugen Suchoň: Nokturno c mol ESD 17

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  10. Eugen Suchoň: Víla a faun ESD 21

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  11. Eugen Suchoň: Nokturno Des dur ESD 24

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  12. Eugen Suchoň: Intermezzo capricioso ESD 18

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  13. Eugen Suchoň: Listy do pamätníka ESD 27

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  14. Eugen Suchoň: Pieseň bez slov

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  15. Eugen Suchoň: Pierott a Colombína ESD 33

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  16. Eugen Suchoň: Adagio g mol ESD 42

   Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2013

  EVGENY IRSHAI – IN THE SPACE OF LOVE

  CD - Hudobný fond SF 00722131

  1. Jevgenij Iršai: Uangamizi (Zmiznutie)

   Milan Paľa (vn), Jozef Lupták (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  2. Jevgenij Iršai: Soundquake Zero

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  3. Jevgenij Iršai: Quotations

   Ladislav Fanzowitz (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  4. Jevgenij Iršai: In the Space of Love

   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

 • 2012

  ...FATS JAZZ BAND – IN FATS WALLER'S RHYTHM...

  CD - A.L.I. Records

  • Ladislav Fanzowitz (pf, org), Ľubomír Kamenský (tr), Branislav Dugovič (sxt, cl), Branislav Belorid (tn), Michal Matejka (gui), Pavol Kušík (cb), Patrik Fičor (dr), Matúš Uhliarik (v), Jana Dekánková (v), Fats Jazz Band

  • 1. Honeysuckle Rose (Andy Razaf/Fats Waller)
   2. 'Tain't nobody's Business If I Do (Porter Grainger/Everett Robbins)
   3. Handful of Keys (Fats Waller)
   4. I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter (Fred Emil Ahlert/Joe Young)
   5. Melancholy Baby (Ernie Burnett/Goerge A. Norton/Maybelle E. Watson)
   6. Oh SiSter! Ain't That Hot? (Harry White/Eddie Condon/William John Donaldson)
   7. After You've Gone( Henry Creamer/ Jonn Turner Layton)
   8. Blues (P.D.)
   9. I've Got My Fingers Crossed (Ted Koehler/Jimmy McHugh)
   10. The Minor Drag (Fats Waller)
   11. Ain't Misbehavin (Andy Razaf/Harry Brooks/Fats Waller)
   12. Moppin' And Boppin' (Benny Carter/Ed Krkeby/Fats Waller)
   13. Too Tired (George A. Little/Arthur Sizemore/Larry Shay)
   14. Smashing Thirds (Fats Waller)
   15. I'm Crazy 'Bout My Baby (Alex Hill/Fats Waller)
   16. (You're Some) Pretty Doll (Clarence Williams)
   17. I Got Rhythm (George & Ira Gerschwin)
   18. Latch On (Dale Dtizsmmons/Fats Waller)
   19. I Can't Give You Anything But Love (Jimym McHugh/Doroty Fields)
   20. Nagasaki (Harry Warren/Mort Dixon)
   21. 'Tain't Nobody's Business If I Do'(Porter Grainger/Everett Robbins)
   22. Hog Maw Stomp (Fats Waller)
 • 2012

  ERNŐ DOHNÁNYI: FOUR PIECES, FOUR RHAPSODIES, SIX CONCERT ETUDES

  CD - Pavlík Records PA 0109-2-131

  1. Ernő Dohnányi: Four Pieces, op. 2 (1896-1897)

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Ernő Dohnányi: Four Rhapsodies, op. 11 (1902-1903)

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Ernő Dohnányi: Six Concert Etudes, op. 28 (1916)

   Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2011

  LEOPOLD GODOWSKY: PIANO SONATA IN E MINOR

  CD - Pavlík Records PA 0094-2-131

  • Godowsky Leopold: Piano Sonata in E minor

   Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2010

  HUGO KAUDER TRIO

  CD - Pavlík Records PA 0075-2-131

  1. Hugo Kauder: Trio pre hoboj, violu a klavír

   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. August Klughardt: Schilflieder, 5 fantazijných skladieb pre klavír, hoboj a violu

   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Robert Kahn: Serenáda

   Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2010

  PORQUE TANGO PRESENTS ASTOR PIAZZOLLA

  CD - Pavlík Records PA 0080-2-331

  • Martin Chovanec (ban), Jozef Ostrolucký (vn), Pavol Kušík (cb), Ladislav Fanzowitz (pf)

  • Astor Piazzolla:
   1. Libertango
   2. Yo soy María
   3. Milonga del ángel
   4. La muerte del ángel
   5. Resurrección del ángel
   6. Tristesa, separación
   7. Buenos Aires hora cero
   8. Oblivion
   9. Adiós nonino
   10. Tango apasionado
   11. Leijia´s game
   12. Che tango che
   13. Bailongo
 • 2009

  SLOVAK PIANO SONATAS – LADISLAV FANZOWITZ

  CD - Pavlík Records PA 0071-2/9

  1. Roman Berger: Semplice

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 22

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Jevgenij Iršai: Exodus

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  4. Ľubica Čekovská: Sonata Tensiona

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  5. Vladislav Šarišský: Sonata No. 1

   Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2008

  BRANISLAV DUGOVIČ : LADISLAV FANZOWITZ

  CD - Diskant DK 0121-2131

  1. Felix Mendelssohn Bartholdy: Sonáta Es dur

   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Claude Debussy: Premiére Rhapsodie pour Clarinette

   Ladislav Fanzowitz (pf), Branislav Dugovič (cl)

  3. Alban Berg: Štyri kusy pre klarinet a klavír op. 5

   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)

  4. Valentino Bucchi: Koncert pre klarinet sólo

   Branislav Dugovič (cl)

  5. Ilja Zeljenka: Sonáta

   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)

  6. Jevgenij Iršai: Sonata del grato

   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)

  7. Leonard Bernstein: Riffs from Prelude, Fugue and Riffs

   Róbert Ragan (cb), Marián Ševčík (dr), Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2008

  BRATISLAVA HOT SERENADERS: TAKE IT EASY

  CD - Fabart R158 0001-2-331

  • Juraj Bartoš (arr. : 2, 9, 16), Ladislav Fanzowitz (arr. : 1, 7, 8, 10, 12), Ľubica Čekovská (arr. : 20), Rastislav Suchan (arr. 5, 19), Richard Fičor (arr. : 3-6, 11, 13-15, 17-19 ), Bratislava Hot Serenaders

  • 1. The Creeper (Duke Ellington)
   2. Creole Love Call (Duke Ellington, Bubber Miley, Rudy Jackson)
   3. East St. Louis Toodle-oo (Duke Ellington, Bubber Miley)
   4. Washington Wobble (Duke Ellington)
   5. Take It Easy (Duke Ellington)
   6. Jubilee Stomp (Duke Ellington)
   7. Black Beauty (Fire Water) (Duke Ellington)
   8. I Can´t Give You Anything But Love (Jimmy McHugh, Dorothy Fields)
   9. The Mooche (Duke Ellington, Irving Mills)
   10. Swampy River (Duke Ellington)
   11. Cotton Club Stomp (Duke Ellington, Johnny Hodges, Harry Carney)
   12. The Dicty Glide (Duke Ellington)
   13. Double Check Stomp (Barney Bigard, Wellman Braud, Johnny Hodges)
   14. Sweet Jazz Of Mine (Duke Ellington)
   15. Jungle Nights In Harlem (Duke Ellington)
   16. Old Man Blues (Duke Ellington)
   17. Mood Indigo (Duke Ellington, Irving Mills, Harry Carney)
   18. Cotton Club Stomp (Take B) (Duke Ellington)
   19. Rockin In Rhythm (Duke Ellington, Irving Mills, Harry Carney)
   20. Black Beauty (Fire Water) - Piano Solo Version Duke Ellington)
   BRATISLAVA HOT SERENADERS:
   Juraj Bartoš, Ľubomír Kamenský, Rastislav Suchan, Karol Bartoš, Zdeno Piala, Pavel Sehnal, Pavol Hoďa, Ľubica Salomon-Čekovská, Ladislav Fančovič, Richard Fičor,Patrik Fičor, Juraj Bláha, Nikolaj Kanišák, Miloš Stančík, Jana Dekánková
 • 2008

  EUGEN SUCHOŇ – PIANO & VIOLIN WORKS

  CD - Pavlík Records PA 0062-2/9

  1. Eugen Suchoň: Sonáta As dur op. 1 pre husle a klavír ESD 45

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  4. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  5. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  6. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  7. Eugen Suchoň: Elégia ESD 101

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  8. Eugen Suchoň: Toccata ESD 94

   Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2008

  IVAN DANKO : LADISLAV FANZOWITZ

  CD - Slovak Radio Records RB 0328-2131

  1. Johann Wenzel Kalliwoda: Morceau de Salon Op. 228

   Ivan Danko (ob), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Robert Schumann: Drei Romanzen op. 94

   Ivan Danko (ob), Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Francis Poulenc: Sonate für Oboe und Klavier

   Ivan Danko (ob), Ladislav Fanzowitz (pf)

  4. Antal Doráti: Duo Concertante

   Ivan Danko (ob), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2007

  MOZART: PIANO WORKS

  CD - Diskant DK 0096-2 131

  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata in F major K 533

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo K 494

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Wolfgang Amadeus Mozart: Modulating Prelude (F major-C major) K 624

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  4. Wolfgang Amadeus Mozart: Prelude in C major K 284a

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  5. Wolfgang Amadeus Mozart: Prelude (Fantasy) and Fugue in C major K 394

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  6. Wolfgang Amadeus Mozart: Suite K 399

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  7. Wolfgang Amadeus Mozart: Fantasy in D minor K 397

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  8. Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D major K 485

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  9. Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in A minor K 511

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  10. Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in B minor K 540

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  11. Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet in D major K 355

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  12. Wolfgang Amadeus Mozart: Gigue in G major K 574

   Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2006

  BESTSELLERS OF MASTERS 4

  CD - Diskant DK0092-2131

  1. Johannes Brahms (arr. Georges Cziffra): Danse Hongroise No. 6 in D flat major

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Franz Schubert (arr. Franz Liszt): Ständchen

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Antonín Dvořák: Slavonic Dance in E minor Op. 72/2

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  4. Vladimir Horowitz: Wedding March and Variations after Felix Mendelssohn-Bartholdy

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  5. Johannes Brahms (arr. Georges Cziffra): Danse Hongroise No. 5 in F sharp minor

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  6. Fryderyk Chopin: Prelude in B minor Op. 28/6

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  7. Johann Strauss (arr. Georges Cziffra): Tritsch-Tratsch Polka

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  8. Johann Sebastian Bach: Prelude in C major BWV 846

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  9. Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Sonata in A major K 331

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  10. Ludwig van Beethoven: Sonata in C sharp minor Op. 27/2, 1st movement

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  11. Fryderyk Chopin: Waltz in D flat major Op. 64/1

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  12. Robert Schumann: Dreaming

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  13. Fryderyk Chopin: Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op. 66

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  14. Fryderyk Chopin: Nocturne in E flat major

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  15. Jaroslav Ježek: Bugatti Step

   Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2005

  LADISLAV FANZOWITZ : PIANO

  CD - Diskant DK0085-2131

  1. Vladimir Horowitz: Variations on Themes from 'Carmen' by Georges Bizet

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Vladimir Horowitz: Transcription of 'The Stars and Stripes Forever' by John Phillip Sousa

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Vladimir Horowitz: Wedding March and Variations after Felix Mendelssohn-Bartholdy

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  4. Georges Cziffra: Transcription of 'An der schönen, blauen Donau' by Johann Strauss

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  5. Leopold Godowsky: Symphonic Metamorphosis on Themes from 'Die Fledermaus' by Johann Strauss

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  6. Mili Balakirev: Islamey

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  7. Franz Liszt: Sonata in B minor

   Ladislav Fanzowitz (pf)

 • BÉLA BARTÓK: VIOLIN SONATAS

  CD - Pavlík Records PA 0166-2-131

  1. Béla Bartók: Sonata for violin and piano no. 1 Sz. 75 BB 84

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Béla Bartók: Sonata for violin and piano no.2 Sz. 76 BB 85

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

x