• 1989 – 1995

  Konzervatórium v Bratislave (klavír – Brigita Starostová)

 • 2004 – 2006

  súkromné konzultácie kompozície (Vladimír Bokes)

 • 2006 – 2010

  Hudobná a tanečná fakulta VŠMU (skladba – Vladimír Bokes)

 • od 2008

  pedagóg na ZUŠ Exnárová v Bratislave

 • od 2015

  doktorandské štúdium na JAMU v Brne (skladba – Daniel Matej)

Jeho diela boli uvedené na viacerých domácich festivaloch (Orfeus, Prehliadka mladých skladateľov, Melos-Étos, Nová slovenská hudba).

x