Gitarové duo "LA BARRE" vzniklo v roku 1997 zo spolupráce pedagógov Konzervatória v Žiline a koncertných gitaristov - Jána Labanta a Petra Remeníka. Počas svojej existencie uskutočnili veľa nahrávok pre Slovenský rozhlas. Pravidelne účinkujú na významných slovenských hudobných festivaloch i na koncertoch v zahraničí (Česko, Poľsko, Anglicko...). Ich repertoár zahŕňa predovšetkým súčasnú latinsko-americkú hudbu (Argentína, Brazília), ale aj skladby autorov Austrálie, Španielska, Grécka a Slovenska. Duu LA BARRE venovali svoje diela aj skladatelia Rudolf Pepucha a Marián Budoš (žije v Austrálii).

Duo spolupracovalo s viacerými hudobnými telesami (Trávničkovo kvarteto, ŠKO Žilina, Archi di Slovakia, Filharmonia Częstochowa, Rzeszowska Orkiestra Kameralna) a s dirigentmi (Oliver Dohnányi, Piotr Wajrak, Tomasz Chmiel a Peter Šumník).

Koncertujú v kombinácii dvoch klasických gitár a v kombinácii klasickej a elektroakustickej gitary (fingerstyle).

V roku 2001 nahralo duo La Barre svoju prvú CD platňu, so skladbami prevažne latinsko-amerických autorov a v roku 2002 druhú - Koncert Mariána Budoša.


x