Rado Šašina - kontrabasový virtuóz, profesor VŠMU je členom medzinárodných porôt kontrabasových súťaží a lektor na medzinárodných kurzoch v Európe a v USA. Jeho rozsiahly koncertný repertoár zahŕňa diela starých majstrov (na originálnom nástroji z 18. storočia - violone) cez virtuózne skladby romantizmu až po súčasnosť; viacerí slovenskí skladatelia mu venovali svoje diela.

Dana Šašinová-Satury - laureátka medzinárodných klavírnych súťaží, koncertuje v mnohých krajinách Európy a USA. Nahráva pre masmédiá a nahrávacie spoločnosti. Je vyhľadávanou koncertnou partnerkou významných sólistov - spevákov a inštrumentalistov doma i v zahraničí. S manželom Radoslavom vytvorili Duo Šašina, pre ktoré naštudovali rozsiahly klasický i súčasný repertoár slovenskej tvorby pre kontrabas. Svoj repertoár v tejto oblasti uplatňuje aj v spolupráci s ďalšími, najmä zahraničnými hráčmi na kontrabase (Miloslav Gajdoš, ČR, Paul Erhard, USA, Irena Olkiewicz Poľsko, Klaus Trumpf, SRN, Petya Bagovska, Bulharsko).

Šašinovci spoločne vystúpili na festivaloch BHS, Melos-Étos, Nová slovenská hudba, na SFKU v Žiline, mnohých koncertoch v slovenských mestách, ale aj v Čechách, Poľsku, Maďarsku, USA a Nórsku. Na VI. medzinárodnom kontrabasovom sympóziu v Colorade (1998) sa Duo Šašina predstavilo na samostatnom recitáli s programom zostaveným zo slovenskej tvorby.


x