Kvarteto vzniklo v roku 1975 po príchode primária Josefa Skořepu do Bratislavy a po jeho nástupe do funkcie koncertného majstra Slovenskej filharmónie. Teleso okrem početných vystúpení na Slovensku absolvovalo aj zahraničné koncertné zájazdy (Rusko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Taliansko, Španielsko, Japonsko a i.). Nahrávalo pre rozhlas a televíziu. Od júla 1980 kvarteto bolo pričlenené k Slovenskej filharmónii.


x