Trio Neue Musik sa špecializuje na uvádzanie súčasnej hudby a hudby 20. storočia s akcentom na žijúcich autorov, ktorí často svoje skladby priamo komponujú na objednávky členov súboru. Zárukou profesionálneho prístupu a kvalitnej interpretácie je predovšetkým vklad bohatých skúseností jednotlivých členov tria v oblasti sólovej i komornej hry. Trio Neue Musik realizovalo svoj prvý samostatný projekt v roku 2006. Projekt, s názvom BRIDGE, bol zameraný na uvedenie diel slovenských a portugalských autorov. Konal sa na Slovensku (Bratislava, Slovenský rozhlas; Nitra, Nitrianska Galéria) a v Portugalsku (Aveiro, Festivais outono 2006). Okrem koncertov projekt prizval k účasti aj skladateľov oboch krajín, ktorí sa mohli prezentovať na seminároch a zabezpečil ich osobnú účasť na koncertoch.

Trio Neue Musik aktívne spolupracuje s dirigentom Mariánom Lejavom, ale aj s prizvanými hosťami ako napr. Enikö Ginzery - cimbal, Ronald Šebesta - klarinet, Zuzana Rašiová – soprán a i. Spolupráca s týmito (aj inými) umelcami vytvorila príležitosť pre vznik komorného súboru Ensemble Neue Musik Bratislava, ktorý debutoval v roku 2003 pri príležitosti projektu Musik für Ravensbrück v Nemecku. Súbor vystúpil premiérovým uvedením skladby Jany Kmiťovej Atem (Dych). Súbor sa v r. 2003 predstavil na významnom festivale súčasnej hudby - Ostravské dni novej hudby, kde prezentoval diela slovenských autorov. Po úspešnom koncerte bol ensemble pozvaný na ďalší ročník festivalu Ostravské dni 2005, kde účinkoval s koncertným programom súčasných slovenských (Kmiťová, Lejava, Bokes) a zahraničných autorov (Saunders, Scelsi). Súboru vyšla v decembri 2003 CD nahrávka z projektu Musik für Ravensbrück.

V roku 2007 bolo Trio Neue Musik Bratislava prizvané do projektu projektu aktivít University v Aveiro (Portugalsko) - Composition/Presentation/Recordings of new music. Členovia tria úspešne premiérovali skladbu slovenskej skladateľky Petry Oliveira Bachratej Mystic Garden pre trio a elektroniku, čoho dôkazom je aj nahrávka, ktorá vyšla v Portugalsku na jar 2007 /Númerica Editora Discografica/.


x