Komorná opera Bratislava vznikla v roku 2014 s cieľom vytvoriť priestor pre mladých umelcov, študentov konzervatórií a vysokých škôl umeleckého smeru, kde by sa mohli prezentovať a získať prvé profesionálne skúsenosti. Dirigentom orchestra je Lukáš Kunst Lederer.


x