Teleso vzniklo na pôde Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici. Pravidelne účinkuje na podujatiach na Slovensku s interpretáciou diel od obdobia renesancie až po súčasnosť.


x