• 1972 vznik kvarteta (zakladateľom súboru bol violista Jozef Kýška, ďalší členovia Milan Jirout, 1. vn, František Figura, 2. vn a Juraj Jánošík, vc)

• 1973 Prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach a Interpódium v rámci BHS

• 1974 účasť na hudobnom festivale Rithma vo Francúzsku

• 1975 Interpódium v rámci BHS – Cena za najlepší výkon

• v sezóne 1976/77 kvarteto sa stalo štátnym telesom pri Štátnej filharmónii Košice

• 1978 získalo 1. miesto na Interpretačnej súťaži Slovkoncertu

• už v tomto období súbor absolvoval vystúpenia po viacerých štátoch Európy (Nemecko, Rusko, Poľsko, Rumunsko, Španielsko, Francúzsko, Nórsko a i.) a účinkoval na hudobných festivaloch (Pražská jar, Varšavská jeseň, Montperlier, Grasse Rithma a ď.)

• počas pravidelnej spolupráce s rozhlasom a televíziou nahrali pozoruhodné diela svetovej, ale najmä slovenskej tvorby

• v premiére uviedli diela mnohých slovenských skladateľov (napr. Jozefa Podprockého, Vladimíra Bokesa, Jozefa Malovca, Mira Bázlika, Ilju Zeljenku a i.)

• 1983 dvojročný pobyt telesa v Španielsku

• 1985 ukončenie činnosti kvarteta v pôvodnej zostave

• 1986 obnovenie činnosti v novom zložení (Peter Sklenka, Ján Kyjovský - husle, Jozef Kýška - viola a Milan Červenák – violončelo, ktorý je jediným stálym členom od roku 1986; v kvartete istý čas pôsobili aj Juraj Šarišský, Vladimír Ljubimov, Jana Kulanová)

• 1990 začína obdobie spolupráce s talianskymi umelcami a viaceré koncertné vystúpenia v Taliansku

• v nasledujúcom období koncertovali najmä na Slovensku (vystúpenia v rámci cyklov komorných koncertov, samostatné koncerty, koncerty pre mládež)

• 1992 zmena názvu na Quartetto Cassoviae

• 1999 nahrávka CD kvarteta – „Sextette – Music from friends for friends“

• aj v súčasnosti patrí k reprezentatívnym komorným súborom na Slovensku


x