Hudobné udalosti

Kalendárium
Kalendár koncertov
Pridajte vaše podujatie

Cantus Choralis Slovaca 2012

Medzinárodné sympózium o zborovom speve. Tento ročník venovaný problematike mládežníckeho zborového spevu, inštitúciám, edičnej činnosti, európskym trendom a tvorbe pre spevácke zbory, jubilantom – skladateľom, dirigentom a speváckym zborom.

Typ:
Konferencie a semináre
Kedy:
18. – 20. októbra 2012
Kde:
Univerzita Mateja Bela
Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Ročník:
10
Web:
www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-hudobnej-kultury/cantus-choralis-slovaca-2012
Sprievodné pod.:
koncerty speváckych zborov.
Usporiadatelia:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Katedra hudobnej kultúry

prof. PaedDr. Milan Pazúrik CSc.


« späť na zoznam Aktualizované: 09. 03. 2015