Hudobné udalosti

Kalendárium
Kalendár koncertov
Pridajte vaše podujatie

Cantus Choralis Slovaca 2014

Sympózium o zborom speve s medzinárodnou účasťou, určené pre hudobných skladateľov, muzikológov, dirigentov, učiteľov hudby, kultúrnych a osvetových pracovníkov, študentov konzervatórií a vysokých škôl v odbore hudobné umenie.

Typ:
Konferencie a semináre
Kedy:
22. – 24. októbra 2014
Kde:
Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9
Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Ročník:
11
Web:
www.umb.sk
Sprievodné pod.:
koncert vokálnej hudby, workshopy.
Usporiadatelia:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Katedra hudobnej kultúry

prof. PaedDr. Milan Pazúrik CSc.


« späť na zoznam Aktualizované: 05. 04. 2018