Hudobné udalosti

Kalendárium
Kalendár koncertov
Pridajte vaše podujatie

Ars et Educatio II. 2015

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou určená vedecko-pedagogickým pracovníkom, pedagógom umeleckých predmetov a doktorandom na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Typ:
Konferencie a semináre
Kedy:
23. – 25. novembra 2015
Kde:
Ružomberok, okres Ružomberok, Žilinský kraj
Ročník:
7
Web:
umenievedukacii-sk.webnode.sk
Sprievodné pod.:
koncert, vernisáž.
Usporiadatelia:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Katedra hudby

Mgr. et Mgr. Martina Procházková PhD.


« späť na zoznam Aktualizované: 05. 04. 2018