Hudobné udalosti

Kalendárium
Kalendár koncertov
Pridajte vaše podujatie

Ars et Educatio IV. 2017

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, určená vedecko-pedagogickým pracovníkom, pedagógom umeleckých predmetov a doktorandom.

Typ:
Konferencie a semináre
Kedy:
21. – 22. novembra 2017
Kde:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudby, Námestie Andreja Hlinku 56/1
Ružomberok, okres Ružomberok, Žilinský kraj
Ročník:
9
Web:
umenievedukacii-sk.webnode.sk
Sprievodné pod.:
koncert, hudobné a výtvarné dielne, výstava študentských prác.
Usporiadatelia:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Katedra hudby

Mgr. et Mgr. Martina Procházková PhD.


« späť na zoznam Aktualizované: 05. 04. 2018