Program

Koncert v Štítniku

Pondelok 06. 10. 2021 o 18.00

Evanjelický kostol a. v. Štítnik

Teplická 208, Štítnik

Účinkujúci:

 • Collegium Wartberg 415
 • Ján Krigovský– Kontrabas (SK)
 • Katarína Kurucová– Soprán
 • Daniel Rumler– Husle (SK)
 • Marek Čermák– Organ
 • Marek Kubát– Teorba, baroková gitara

Diela:

 • Ján Krigovský

  • Genezis

 • Angelo Conti

  (1860 – 1930)

  • Anjelská ária pre soprán, violone, a teorbu

 • Tielman Susato

  (1500-1561)

  • Suita č. 1 in G Pre Violone a B. C.

 • Daniel Georg Speer

  (1636 – 1707)

  • Sonáta in F pre tri basy a B. C.

 • Giovanni Gabrieli

  (1557 – 1612)

 • Georg Friedrich Händel

  (1685 – 1759)

  • Per, te lasciai la lucce ária z kantáty Delirio amorosso

 • Alessandro Stradella

  (1639 – 1682)

  • Sonáta pre husle, violone a B. C. in D

 • Hans Börner

  • Narodeninová sonáta c mol pre G violone A B. C. venované J. Krigovskému

 • Víťazoslav Kubička

  [osobný profil]

  (1953)

  • Pane, skala moja, Op. 343

 • Josef Puschmann

  • Ave Maria pre soprán a orchester ex C

Vstupné:

 • 6,- 4,- EUR
Foto:
i

Ján Krigovský, odchovanec Konzervatória v Žiline a Vysokej školy múzických umení v Bratislave už v čase štúdií prejavoval mimoriadne ambície. Nechcel sa uspokojiť s pozíciou anonymného člena kontrabasov v ktoromsi z orchestrov. Rozhodol sa skôr pre cestu kontinuálneho štúdia a objavovania nových zdrojov. Vďaka nemu znie na koncertnom pódiu nielen hudba legendárnych skladateľov (Speer, Händel, Stradella a iní), ale aj hudba autorov, ktorí nie sú ovenčení vavrínmi, avšak ktorí aktívne participovali na profilácii tvorby v 17. storočí (Conti, Susato, Gabrielli). Krigovského tvorivú akceleráciu oceňujú aj iní hudobníci a napísali pre tohto výnimočného hudobníka niekoľko titulov (Börner). Iní zasa siahli k sugestívnej poézii všestranného umelca a človeka nadchnutého pre tvorbu v akomkoľvek zmysle tohto slova

x