PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSI

8. 6. – 14. 6. 2019

PROGRAM

Koncert v Sabinove

Sobota 8. 6. 2019 o 20.00
Kostol sťatia sv. Jána Krstiteľa
Námestie slobody, Sabinov

Účinkujúci:

 • Sláčikový orchester Musica iuvenalis
 • Spevácky zbor Ad libitum
 • Igor Dohovič [osobný profil] dirigent (SK)
 • Izabella Zielecka-Panek Zbormajsterka
 • Stanislava Kozubíková Soprán
 • Gabriela Hübnerová Alt (SK)
 • Pavol Cebák Tenor
 • Marek Gurbaľ [osobný profil] Bas (SK)

Diela:

 • Paul Neumüller (1764 – ?)
  Graduale de SS. Angelis
 • Johann Lininger
  Nullum donum
 • Gregor Rösler
  Omša C dur

Naša súčasnosť je presýtená tokom rôznych informácií; dozvedáme
sa často aj to, čo by sme azda ani vedieť nechceli. Predsa však v tomto
smere sa na mape dôkladného poznania ešte stále vyskytujú biele
miesta, otázniky, nedopovedané alebo ani nezačaté myšlienky
a vety. Vďaka iniciatívnym bádateľom sa tieto nevyplnené priestory
postupne nasycujú potrebnou dávkou konkrétnych údajov
a faktov. Výdatným zdrojom spomínaných otáznikov je hudobný
vývoj na východe Slovenska. Tento geografický a kultúrny priestor
mal v minulosti výrazné špecifiká (absencia mocných mecenášov,
nemecké osídlenie, baníctvo, obchod, remeslá). Napriek tomu aj tu
pulzoval pomerne intenzívny hudobnícky život. Mená Pavol (Paul)
Neumüller a Ján (Johann) Lininger nie sú podložené relevantnými
životopismi, takže ešte v našom povedomí nerezonujú. Každá
skúsenosť s ich tvorbou je však zdravým osviežením a poznaním.
O Georgovi Rösslerovi vieme viac; na rozdiel od jeho súčasníkov
pôsobil v Bavorsku, takže bol i v aktívnejšom kontakte s vtedajšími
európskymi prioritami.

Vstupné: vstupné dobrovoľné
hore ^
Aktualizované: 09. 04. 2019