Naše projekty

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského – 2019

Foto: Koncert a slávnostné otvorenie 23. ročníka speváckej súťaže 22. 4. 2019 18:00 / Trnava

Koncert a slávnostné otvorenie 23. ročníka speváckej súťaže

Usporiadatelia: Hudobné centrum, Mesto Trnava