Archív koncertov

08. 11. 2009 10.30

Salónna hudba obdobia Biedermeieru

Účinkujúci:

 • Katarína Dučaiová – zobcová flauta (SK)
 • Helmut Schaller – zobcová flauta, čakan (AT)
 • Nikolaj Tarasov – zobcová flauta, čakan (CH)
 • Lýdia Kašlík – gitara (SK)
 • Zuzana Manera Biščáková – klavír (SK)

Diela:

 • Anton Diabelli (1781 – 1858)
 • Ernest Krähmer (1795 – 1837)
 • Leonhard von Call (1767 – 1815)
15. 11. 2009 10.30

(Koncert sa koná v rámci 10. ročníka medzinárodného festivalu súčasnej hudby MELOS-ÉTOS)

Účinkujúci:

 • Ema Pavláková – akordeón (SK)
22. 11. 2009 10.30

(Koncert sa koná pri príležitosti 250. výročia narodenia Mikuláša Zmeškala)

Účinkujúci:

Diela:

 • Mikuláš Zmeškal (1759 – 1833)
29. 11. 2009 10.30

Účinkujúci:

Diela:

 • Antonín Dvořák (1841 – 1904)
 • Leoš Janáček (1854 – 1928)
 • Jaroslav Křička (1882 – 1969)
 • Bohuslav Martinů (1890 – 1959)

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Predpredaj vstupeniek:
utorok – sobota 11.00 – 18.00 h
nedeľa 10.00 – 10.30 h
Pokladnica Mirbachovho paláca, Františkánske námestie 11, Bratislava
Rezervácia vstupeniek na tel. (2) 5443 1556 – 8.

Kontakt HC
tel. (2) 2047 0230, fax (2) 2047 0251
mirbach@hc.sk

x